Nyhed

Ny lokalplan for Balsmoseskolen og Sødalen

Egedal byråd vedtog onsdag aften et nyt lokalplanforslag for Balsmoseskolen og Sødalen. Lokalplanforslaget sætter rammerne for udvidelsen af Balsmoseskolen, bevarer Sødalen som grønt ubebygget område og giver mulighed for at udvikle Sødalen med flere rekreative kvaliteter.

Det var et enigt byråd, der stemte ja til det nye lokalplanforslag, som erstatter 3 forskellige plangrundlag på området, og samler Balsmoseskolen og Sødalen til ét område. Her skal der åbnes for, at anvendelser i højere grad kan blandes, at arealer kan indrettes til flere formål samtidig, og at der kan skabes nye sammenhænge på tværs i området.

- Det her er endnu en byggesten for at forbedre skolerne i kommunen og skabe mere trivsel og mere sammenhæng for elever, medarbejdere og borgere. Når planen har været i høring, holder vi naturligvis et borgermøde, så alle får mulighed for at høre mere om ideerne og stille spørgsmål. Det glæder jeg mig til. Jeg er meget optaget af, hvordan vores skoler udvikler sig, og hvilken kvalitet vi tilbyder til eleverne, siger Vicky Holst Rasmussen, borgmester i Egedal Kommune.

Nyt multihus

Balsmoseskolen skal udbygges til at rumme et ekstra spor, og der er planlagt et multihus med bl.a. basislokaler til de yngste klassetrin og faglokaler samt en ny bygning til udskolingsklasserne. De eksisterende skolebygninger genbruges, som man kender, dem og gentænkes i nye bygninger for at fastholde skolen som en sammenhængende bebyggelse.

- Sødalens grønne kvaliteter, med store træer og randbeplantning bevares, samtidig med, at vi giver mulighed for, at der i fremtiden kan etableres flere stier, læringsmiljøer og opholdssteder, som kan komme alle borgere til gode. Så nu er lovgivningen altså klar, hvis der skal skabes noget mere og noget nyt i Sødalen, siger Vicky Holst Rasmussen.

Lokalplanforslaget giver også mulighed for, at overskudsjorden fra byggeriet på Balsmoseskolen kan genanvendes på området med det formål at skabe flere muligheder for aktivitet og ophold.

Forslaget forventes at blive sendt i høring i uge 22, og der afholdes borgermøde på balsmoseskolen den 21. juni kl. 18.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

HR- og kommunikationschef
Henrik Skovdal
E-mail: Henrik.Skovdal@egekom.dk

Tlf: 72 59 62 90