Nyhed

Egedal Kommune skal have opmålt 9 vandløb

I perioden mandag den 4. april og 5 uger frem vil en række af kommunens vandløb blive opmålt.

Vandløb og søer
Billede af et vandløb

I perioden mandag den 4. april og 5 uger frem vil en række af kommunens vandløb blive opmålt.

Opmåling af vandløb er en del af vandløbsvedligeholdelsen, da vandløbene jf. regulativerne skal opmåles hvert 3. eller 5. år. Dette gøres for kontrollere vandløbets skikkelse og vandføringsevne.

Arbejdet sker med præcisions-gps og udføres af ekstern konsulent. Du vil derfor kunne møde opmåleren i -og omkring - de 9 udpegede vandløb.

Opmåleren vil have en bemyndigelse med sig fra Egedal kommune, som kan vises hvis nødvendigt.

 

Følgende bliver opmålt:

Grønsø Å

Veksømosevandløbet

Veksø Mose

Damvad Å

Holmegrøften

Salsmosegrøften (amtslige og kommunale)

Ålebækrende

Tunbækken

Smørumnedre afløbet

 

Regulativerne (og de dimensioner der kontrolleres) for vandløbene kan findes på Egedal kommunes hjemmeside: https://www.egedalkommune.dk/borger/natur-miljoe-og-affald/natur-og-vandloeb/vandmiljoe/vandloebsregulativer/#alle-vandloebsregulativer

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: vandloeb@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000