Nyhed

Ølstykke Svømmehal holder nu åbent frem til nytår - bortset fra uge 50

Den planlagte og varslede renovering af Ølstykke Svømmehal flyttes til sommeren 2023 på grund af materialeforsinkelser. Svømmehallen er derfor åben med sædvanlige åbningstider frem til nytår. Der vil dog være lukket fem dage i uge 50 i 2022, hvor hoved-eltavlen i Ølstykke Idrætsområde skal udskiftes.

Ølstykke Svømmehal

Renoveringsarbejdet og den varslede lukkeperiode i Ølstykke Svømmehal, fra 24. november til 2. januar, udsættes til sommeren 2023. Det skyldes forsinkelser på lamper og andre komponenter, som først kan leveres til os i det nye år. Forsinkelsen er en følge af de eksisterende forsyningsudfordringer i markedet.

Vi planlægger nu at foretage renoveringsarbejdet henover sommerferien 2023, hvor svømmehallen alligevel holder lukket i 3 uger. Projektet forventes at vare 6 uger, så de ekstra 3 uger kan lægges før eller efter sommerferieugerne 28, 29 og 30 - 2023. Vi drøfter nu med de berørte foreninger og brugere, hvilken mulighed der vælges. Vi forsøger at hjælpe med at finde tider i andre bassiner i den nye lukkeperiode.

Midlertidig løsning

Inden for de næste to uger laver vi en midlertidig udskiftning af svømmehallens defekte lamper, som sikrer tilstrækkeligt lys i bassinet, så det er forsvarligt at holde svømmehallen åben frem til den store planlagte renovering.

Vi beklager udsættelsen. Det har ikke været muligt at melde ud tidligere om udsættelsen, da vi har først fået meldingen om den forsinkede leverance denne uge.

Lukket svømmehal i uge 50

Vi udbygger Ølstykke Idrætsområde med flere idrætsfaciliteter. Området skal derfor have ny hoved-eltavle som giver mere strøm til området og til de nye bygninger. Vi er derfor nødt til at afbryde strømmen og lukke alle idrætsfaciliteter i området fra 12. – 15. december.
Mandag den 12. december – fredag 16. december er Ølstykke Svømmehal lukket, inklusiv fredag den 16. december, da vandet skal varmes op efter en strømnedlukning.

Svømmehallen åbner med sædvanlige åbningstider i det nye år 2023.

Læs også nyheden om lukning af strøm i Ølstykke Idrætsområde i uge 50: Ny strøm til Ølstykke Idrætsområde betyder lukning i uge 50.

Kontakt

By, kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12 - Kun telefonisk henvendelse

Ejendom og byggeri

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: internservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12