Nyhed

Kom ud, mand! NYT HOLD

Et gratis forløb for mænd, der ofte finder sig selv i lænestolen, og savner et fællesskab. Efter kæmpe succes i foråret, tilbyder vi nu igen denne særlige målgruppe, 5 aktive udelivsdage, med støtte fra Forum for mænds sundhed.

COLOURBOX40689259 (1)

Tilbuddet centrerer sig denne gang om golf, krolf, bordtennis og gåture i skoven med naturvejleder. Man mødes 4 onsdage, og en søndag, i træk, og stifter bekendtskab med både hinanden og den alsidige natur. Det er en fordel hvis man kan gå 2 km uden pauser, og gerne længere med pauser. 

Se mere om tilbuddet her Salg - Kom ud mand! (place2book)

Kom ud, mand!

Mænds mentale sundhed og psykiske trivsel er en folkesundhedsmæssig udfordring, og flere undersøgelser tyder på, at friluftsliv og naturoplevelser kan være en arena, hvor mænds sundhed og trivsel kan fremmes.

Mænd lever i gennemsnit 10 år kortere end kvinder efter at have fået konstateret en psykisk diagnose, og tre fjerdele af alle selvmord begås af mænd. Det anslås desuden, at flere mænd end registret, oplever trivselsmæssige udfordringer (så som nedtrykthed, ensomhed, depression, stress eller forstadierne til disse), hvilket påvirker deres dagligdag og afholder dem i at leve det liv, de ønsker. *kilde https://sundmand.dk/Aktiviteter-forum.php

Om projektet

Projektets overordnede formål er at bidrage til en forbedring af psykisk trivsel og mental sundhed for en gruppe af mænd, der i dag har en række udfordringer, og som ikke finder den hjælp og støtte i de eksisterende kommunale sundhedstilbud. Særligt mænd, der sjældent har kontakt med sundhedsvæsenet, og derfor er svære at nå med sundhedsfremmende tiltag. Herunder de svært tilgængelige målgrupper, som mænd udenfor arbejdsmarkedet, unge udenfor uddannelsessystemet og mænd med dårlig psykisk trivsel (fx nedtrykthed, ensomhed, depression, stress mv.). Dertil kommer mænd, der allerede er i kontakt med systemet, men har behov for at komme videre til tilbud i civilsamfundet.

Projektet er et udviklingsprojekt og er støttet med midler fra Friluftsrådet 1,5 mil.

Meningsfulde fællesskaber 

Nogle gange, kan ændringer i ens liv, gøre at man pludselig kan føle sig sat lidt udenfor fællesskabet.
Hvis vi føler os sat udenfor det fællesskab vi kender - fx arbejdslivet - kan det påvirke vores opfattelse af os selv, vores identitet og oplevelse af tilhørsforhold, særligt hvis de ændringer der sker, er forbundet med tab.

Ændringer kan fx være sygdom - ens egen eller nærståendes, en fyrring, jobskifte, skilsmisse, stress, flytning eller andre personlige oplevelser, der kan ryste selvværdet og påvirke ens identitetsfølelse. Man kan sige, at ændringer i vores liv tester kvalitet af vores netværk og venskaber - og for nogle, viser det sig, at det netværk man har, ikke er stærkt nok til at rumme de forandringer, der sker, og man kan opleve at føle sig alene.

Når man oplever ensomhed kan man miste initiativet, energien og modet til at skabe kontakt til andre mennesker. Det kan betyde at man ikke taler med nogen om, hvordan man har det, måske fordi man oplever at ensomheden er selvforskyldt. Typiske årsager til at man ikke deltager i aktiviteter er gerne, at man savner nogen af ​​følges med eller man kan ikke finde de rette foreninger og tilbud.

Ring eller skriv til vores netværkskonsulent

Få hjælp til at komme ud i meningsfuldt fællesskab. Skriv allerede i dag til vores Netværkskonsulent på faellesskab@egekom.dk eller ring og få en snak på telefon 72 59 67 85

Hun kender til dette lokale område, hun har meget om hvad der sker i din kommune og hvem der står for det. Hun kan hjælpe med at skabe en god forbindelse mellem dig og kultur- og fritidslivet i dette nærområde. Derudover har hun stor viden om hvordan man overvinder barrierer og finder motivation - og har du brug for det, så tager hun gerne med dig ud og besøger det fællesskab, der kunne give mest mening for dig. Det er sjovere at tage ud sammen med nogen, de første par gange.

Kontakt

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000