Nyhed

Vil du være med til at afgøre retssager i byretten eller landsretten?

Som lægdommer er du befolkningens repræsentant i retten, og du har en stemme på lige fod med de juridiske dommere, når retten skal tage stilling til skyldsspørgsmålet og strafudmålingen.

Egedal Kommune søger herboende borgere, der ønsker at virke som lægdommere i perioden den 1. januar 2024 til den 31. december 2027.

Der stilles ikke krav til særlige juridiske kompetencer, og vi opfordrer derfor alle borgere uanset køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status at søge.

At være lægdommer er både et ansvarsfuldt hverv og en grundpille i det danske retssystem.

Som kommende lægdommer skal du opfylde følgende krav:
◾ Du skal være fyldt 18 år.
◾ Du skal have en ren straffeattest.
◾ Du skal have stemmeret i Danmark.
◾ Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig.
◾ Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder.
◾ Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet.
◾ Du må ikke være præst i Folkekirken eller andre trossamfund.

Går du med tanker om at blive lægdommer, kan du nu ansøge om optagelse på grundlisten for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027. Deadline: 1. marts 2023.

For at blive optaget på Egedal Kommunes Grundliste, skal du være bosat i Egedal Kommune. Du kan ansøge om at komme på grundlisten, og læse mere om opgaven som lægdommer her.

Hvis du er interesseret i at blive lægdommer, men ikke er bosat i Egedal Kommune, kan du ansøge om at komme på din bopælskommunes Grundliste. Vi gør opmærksom på, at de respektive kommuner har forskellige deadlines for ansøgning.

Bliv lægdommer og gør en forskel

Kontakt

Borgerservice og organisation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12