Nyhed

En ildsjæl med hjertet på rette sted

Takket være en fleksibel arbejdsplads kan ungekonsulent Jan Michaell Persson være en solid pæl i et tit vanskeligt liv for de unge i Hyblerne/Ungehuset.

Årets Egedalpris for den fleksible arbejdsplads gik til Hyblerne/Ungehuset (se faktaboks i bunden af artiklen) i Stenløse Syd, hvor Jan Michaell Persson arbejder. Han siger ligeud, at det er alfa og omega, at kommunen har fleksible arbejdstider, ellers vil det blive rigtigt svært for ham at passe sit job bedst muligt og være der for de unge med udfordringer og deres pårørende.

En almindelig arbejdstid dur ikke

– Jeg er jo meget mere end en kontaktperson med faste tider. Jeg skal være så relevant som muligt og være til stede, når de unge har brug for mig. Vi har en handleplan med et mål om det hele liv, så jeg hjælper de unge med alt, eksempelvis økonomi, uddannelse, deres sociale og foreningsliv samt behandling for misbrug. Og den fleksible arbejdsplads betyder, at jeg kan møde ind og hjælpe en ung med aktiviteter om aftenen eller en anden med at komme op om morgenen, dvs. en vigtig her og nu-tilstedeværelse.

– Flere af de unge er også i arbejde, og dem ville jeg slet ikke kunne besøge/hjælpe, hvis jeg skulle gøre det inden for en almindelig arbejdstid. Nu er vi så i øvrigt ved årsagen til, at jeg i 2014 søgte mit nuværende job. Jeg bor i Allerød og har en familie med små børn, så jeg søgte et arbejde med mere fleksibilitet, end jeg havde. Det fandt jeg i Egedal, hvor jeg nyder godt af i høj grad selv at kunne tilrettelægge min arbejdstid, så den harmonerer med mit privatliv, borgerne og kollegerne.

Ungekonsulent Jan Michaell Persson ved indgangen til Ungehuset
Ungekonsulent Jan Michaell Persson ved indgangen til Ungehuset

Faglig fleksibilitet gavner de unge

– Men ud over at en tidsmæssig fleksibilitet er vigtig for at kunne hjælpe de unge bedst muligt, er det også ekstremt vigtigt med en stor faglig fleksibilitet. Jeg ved og kan ikke alt, så jeg bruger i udstrakt grad et internt fagligt netværk, bl.a. jobcenteret, misbrugsvejledere, Ungdommens Uddannelsesvejledning og SSP.

På den måde får Jan en stor faglig viden og bliver i stand til at give de unge en fleksibel vejledning, der rækker ind over andre områder end hans eget. Og han kan koordinere en fælles indsats, så der bliver skabt et netværk om de unge – eksempelvis inden for psykiatrien – og fulgt op på diverse tiltag.

– Kommunen er fuld af dygtige medarbejdere, som har bidraget til, at jeg har fået en bred faglig viden, der gør, at jeg altid er klædt godt på. Så selv om jeg bruger meget tid på at koordinere med andre områder, er den givet godt ud.

Jan giver også noget retur til de andre faggrupper, for i feltarbejdet med de udfordrede unge deltager og observerer han og får dermed mere viden, som han kan dele i netværket.

Ydmyghed, medbestemmelse, tillid

– Jeg gør også meget ud af at have en ydmyg tilgang til de unge. Der går meget tid på at lære deres baggrund at kende og at tale med dem om, hvordan de kan komme i gang med noget nyt, hvad de gerne vil, og hvem de gerne vil være. På den baggrund vil de gerne tale og får dermed lejlighed til at komme med nogle positive fortællinger om dem selv.

– Det er også vigtigt at give de unge en oplevelse af medbestemmelse. Vi kommer med forslag, men de skal kun sættes i værk, hvis de unge selv vil. Det er afgørende for, at de har tillid og tiltro til mig, siger Jan på en måde, så man mærker, at han i den grad har hjertet med i arbejdet med de udfordrede unge mennesker. Men hvor meget fylder han reelt for dem?

– Mit forhold til hver enkelt kommer an på, hvor godt et netværk vedkommende har. Er netværket godt, er jeg blot en støttende aktør. Men har den pågældende unge for eksempel et dårligt forhold til familien, er jeg en større del af livet og kan fungere som en ”pårørende” i forbindelse med eksempelvis skole og job.

Som en pæl i vandet

– Men selvom jeg selvfølgelig får et personligt forhold til nogle af dem, bliver det aldrig rigtigt privat. Det er altid fagligt. De skal kende mig og vide, at selvom der er drama i deres liv, er jeg der altid som en pæl i vandet. Jeg rykker mig ikke, og de kan altid regne med mig.

– Mit job er først fuldført, når de unge kan bo for sig selv. Men selv når jeg har sluppet dem, kan vi stadig være venner på Facebook, og jeg giver dem likes eller en fødselsdagshilsen, eller måske ses vi til en kop kaffe, fortæller Jan, en ildsjæl, som både Egedal, de unge og deres pårørende kan være glade for.

Egedal Ungehus …

… er en åben døgninstitution og et trygt frirum for unge, der har brug for hjælp til at komme videre. Ungehuset modtager unge i alderen fra 14 til 17 år med mulighed for efterværn for unge fra 18 til 22 år. Målgruppen er unge, der kan have alvorlige psykosociale vanskeligheder, psykiatriske lidelser, alvorlige personlighedsforstyrrelser og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Egedalpriserne …

… uddeles årligt i tre forskellige kategorier, som kommunens ansatte kan indstille hinanden til: årets bedste kollega, hverdagshistorie eller fleksible arbejdsplads.

Som nævnt i artiklen gik årets Egedalpris for den fleksible arbejdsplads til Hyblerne/Ungehuset i Stenløse syd, og her er kriterierne for dén kategori:

  • Prisen gives til det team eller den afdeling, der har nytænkt arbejdsformen for at give plads til det hele liv.
  • Det kan f.eks. være teamet, der har fået træning ind i arbejdstiden, afdelingen, som møder borgerne på nye måder og tidspunkter, medarbejderen, der har fået rum til orlov, eller lederen, som baner vejen for, at arbejdet kan tilpasses den livsfase, man er i.
  • Kort sagt den fleksible arbejdsplads, hvor fokus på kerneopgaven og trivsel går hånd i hånd.

Den fleksible arbejdsplads

Byrådet i Egedal har en ambition om at skabe verdens bedste hverdag for borgerne. Det gøres i praksis ved at skabe en fleksibel arbejdsplads for medarbejderne for på denne måde at få arbejde og fritid til at gå op i en højere enhed i de enkelte livsfaser og behov og derved mulighed for at imødekomme det hele liv.

Et mere fleksibelt arbejdsliv kan skabe større arbejdsglæde, engagement, kreativ tænkning m.m. hos Egedals dygtige ansatte. Samtidig vil kommunen have nemmere ved at fastholde og tiltrække de bedst mulige ledere og medarbejdere.  

Det forudsætter fleksible rammer og løsninger, så derfor må vi alle udforske muligheder for mere fleksibilitet i et komplekst hverdagsliv, der samtidig sikrer, at servicen og mødet med kommunen bliver den bedst mulige oplevelse for borgerne.  

Målet er fleksibilitet på de enkelte arbejdspladser, der integrerer god borgerservice med de bedst mulige rammer for den enkelte ansatte.

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Pressekonsulent
Christian Frederik Mortensen
E-mail: Christian.Mortensen@egekom.dk

Tlf: 7259 6442

HR- og kommunikationschef
Henrik Skovdal
E-mail: Henrik.Skovdal@egekom.dk
Tlf: 2016 6977