Nyhed

Forbud mod TikTok på alle enheder udleveret af Egedal Kommune

Egedal Kommune har besluttet, at man som medarbejder eller leder i Egedal Kommune ikke må have appen TikTok på digitale enheder udleveret af kommunen. Formålet med forbuddet er at beskytte borgeres og virksomheders data.

Forbud mod TikTok på alle enheder udleveret af Egedal Kommune
Forbud mod TikTok på alle enheder udleveret af Egedal Kommune

I kommunerne behandler vi mange fortrolige oplysninger om borgere og virksomheder. Derfor har vi et særligt ansvar for at beskytte vores data. Det kan være helbredsoplysninger om personer eller oplysninger af betydning for virksomhedernes konkurrenceevne.

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har for nyligt udsendt en anbefaling om ikke at have TikTok på statslige mobile enheder. Baggrunden er, at TikTok-appen kan udgøre en særlig risiko for datahøst. Det vil sige, at fremmede stater kan få adgang til systemer og oplysninger via appen.

CFCS´s forbehold mod brugen af TikTok bunder i en helt generel og aktuelt ”meget høj” trussel i form af spionage fra fremmede stater, rettet både mod privatpersoner og offentlige myndigheder.

Selvom fremmede magters efterretningsaktiviteter oftest retter sig mod statslige myndigheder, kan det ikke udelukkes, at kommuner også kan blive et mål. Staten har forbudt TikTok på statslige enheder på baggrund af CFCS’s anbefaling. Anbefalingen til kommunerne er at lave en risikovurdering.

Egedal Kommune har på baggrund af CFCS’s anbefaling besluttet et generelt forbud for alle ansatte mod at have TikTok installeret på enhver enhed udleveret af Egedal Kommune (arbejdstelefon, tablet osv.).

Alle medarbejdere, der har TikTok-appen på en arbejdsmobil eller anden mobil enhed, f.eks. iPad, er derfor blevet bedt om at slette appen med det samme.

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Pressekonsulent
Christian Frederik Mortensen
E-mail: Christian.Mortensen@egekom.dk

Tlf: 7259 6442

HR- og kommunikationschef
Henrik Skovdal
E-mail: Henrik.Skovdal@egekom.dk
Tlf: 2016 6977