Pressemeddelelse

Enigt byråd godkender Budget 2020-23

Egedal Byråd godkendte på et møde tirsdag aften formelt den budgetaftale for 2020-23, som blev indgået den 10. oktober. Bag tallene for Budget 2020-23 gemmer sig et historisk godt og økonomisk ansvarligt budget i balance med plads til både investeringer og udvidelser for godt 21 mio. kr. til at understøtte egedalborgernes hverdag.

Egedal Byråd august 2019
Enigt Byråd vedtager Budget 2020-23

Det netop vedtagne Budget 2020-23 byder på udvidelser og forbedringer for godt 21 mio. kr., heraf knap 7 mio. kr. til investeringer i anlæg i 2020. Dette beløb ligger udover de 1,2 milliarder kroner i den ambitiøse 10-årige investeringsplan, der blev indgået med sidste års budget. Millionerne skal især bruges til at styrke kernevelfærden for kommunens børn, unge og ældre, understøtte egedalborgerne i deres hverdag og forbedre forholdene for erhvervslivet. Udvidelserne finansieres gennem reduktioner og effektiviseringer for 14 mio. kr.

Borgmester Karsten Søndergaard glæder sig over årets budget, som han regner blandt de bedste, han har været med til at indgå, i sine 18 år som byrådsmedlem:

”Budgettet tegner virkelig godt for årene fremover. Det er et økonomisk ansvarligt budget i balance, og de overordnede pejlemærker i budgetaftalen afspejler en aktiv prioritering af kernevelfærden. Vi har bl.a. sikret investeringer til at styrke folkeskolens fysiske og læringsmæssige rammer og sat fokus på en række tiltag for seniorer, f.eks. bofællesskaber og demensindsats. Vi har også prioriteret at halvere dækningsbidraget for Egedals virksomheder, så vi kan skabe endnu bedre vilkår for erhvervslivet - og dermed flere lokale arbejdspladser til kommunen. Det er bare nogle af de forbedringer, som jeg personligt er meget tilfreds med i budgettet”, forklarer borgmester Karsten Søndergaard.

Budget 2020-23 bygger videre på de langsigtede investeringer og en videreførelse af serviceniveauet til egedalborgerne.

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak for de 44 høringssvar, vi har modtaget til budgettet fra bl.a. borgere, organisationer og bestyrelser. De er alle læst med stor interesse - ligesom jeg lægger stor vægt på den gode dialog, vi havde på borgermødet, der i år med succes gik digitalt - og på den måde fik inddraget endnu flere af kommunens borgere. Sidst men ikke mindst vil jeg også gerne rette en stor tak til mine kolleger i Byrådet for den indsats, som I og jeres baglande har lagt i budgetarbejdet,” slutter borgmesteren.

Se Budgetaftalen for 2020-23 og den tilhørende investeringsplan, der nu er godkendt af Byrådet.

Fakta om Investeringsplan2028

Med den reviderede investeringsplan holder vi os som udgangspunkt indenfor de overordnede rammer for investeringssporene: kreative læringsfællesskaber, byudvikling, bygningsvedligehold, plejeboliger og botilbud, der blev besluttet med Budget 2019-2022.

Ændringer, som har været nødvendige:
• Budgettet for kreative læringsfællesskaber opskrives med samlet 40 mio. kr. Samtidig er budgettet til kreative læringsfællesskaber ikke længere afhængigt af kommende salgsindtægter i 2021-2022, som det fremgik af Budget 2019-2022.
• Budgettet til øvrige investeringer er i den forbindelse nedskrevet med 40 mio. kr.
• Byggemodning i fase 2 af Egedal By vil fremover lægges over til private aktører.
• Udskydelse af vedligeholdelsesmidler, samt midler til byudvikling, for at skabe rum til at fremrykke investeringer i læringsfællesskaber.
• Den overordnede ramme for Investeringsplan 2028 er opskrevet med 27 mio. kr. som følge af overførsel af budget fra 2018 til 2019. Disse er fordelt med 2 mio. kr. til Bygningsvedligeholdelse, 22 mio. kr. til Byudvikling og 3 mio. kr. til Øvrige investeringer.

Link til Investeringsplan2028.

Yderligere information: Borgmester Karsten Søndergaard

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Pressetelefon
Tlf: 7259 6203

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Kommunikationschef
Marianne Roed Jakobsen
E-mail: marianne.roed.jakobsen@egekom.dk

Tlf: 5094 4143