Pressemeddelelse

Markant flertal står bag historisk budgetaftale i Egedal

Egedal har netop indgået et bredt budgetforlig for 2020-2023 mellem alle partier og løsgængere. SF er som de eneste ude af forliget. Og budgettet tegner godt for årene fremover: Det er således et økonomisk ansvarligt budget i balance med plads til både investeringer og udvidelser bl.a. til at styrke kernevelfærden på børne- og ældreområdet og til at forbedre forholdene for erhvervslivet.

Byrådet den 10. oktober 2019
Budgetaftale 2020 er underskrevet

Torsdag morgen lykkedes det at samle alle partier og løsgængere. SF har som de eneste valgt at stå uden for forliget. Budgetaftalen byder på udvidelser og forbedringer for 14 mio. kr. og derudover knap 7 mio. kr. til investeringer i anlæg i 2020. Dette beløb ligger udover de 1,2 milliarder kroner i den ambitiøse 10-årige investeringsplan, der blev indgået med sidste års budget. Udvidelserne finansieres gennem reduktioner og effektiviseringer for tilsvarende 14 mio. kr.

Borgmester Karsten Søndergaard udtaler: ”Jeg er utrolig glad og stolt over, at vi i byrådet i fællesskab er nået frem til det økonomisk ansvarlige forlig om et budget i balance for de kommende år. Vi har haft nogle virkelig gode og konstruktive politiske drøftelser, og alle budgetparter kan se deres aftryk på prioriteringerne. Vi er inde i en positiv udvikling i Egedal. Årene fremover tegner godt. Selvfølgelig skal vi fortsat vise mådehold, men budgetaftalen udgør sammen med den tilhørende 10-årige investeringsplan en historisk og ambitiøs ramme for vores ønske om at skabe den bedste hverdag for borgerne i Egedal.”

De overordnede pejlemærker i aftalen om Budget 2020 afspejler da også en aktiv prioritering af kernevelfærden for kommunens børn i alle aldre samt de ældre borgere. Der er bl.a. sikret investeringer til at styrke folkeskolens fysiske og læringsmæssige rammer og fokus på en række seniortiltag, bl.a. bofællesskaber og demensindsats. Derudover er der flere tiltag, der skal være med til at sikre Egedals virksomheder gode vilkår ligesom fritidslivet og naturplejen får tilført nye midler.

- Gennem budgetaftalen har vi bl.a. øremærket penge til at sikre den faglige fordybelse og trivsel for børnene i folkeskolen med muligheden for to voksne i indskolingen i perioder. Det er også lykkes at halvere dækningsbidraget for Egedals virksomheder, så vi kan skabe endnu bedre vilkår for virksomhederne og dermed flere lokale arbejdspladser til kommunen. Det er bare to af de mange investeringer i budgettet, som jeg personligt er særligt tilfreds med, bemærker Karsten Søndergaard.

Budgetforliget og den tilhørende investeringsplan, der nu er underskrevet af alle partier og løsgængere bortset fra SF, skal formelt godkendes på det planlagte byrådsmøde den 5. november 2019.

Fakta om Budgetaftalen

Sådan er pengene prioriteret i Budget 2020-23:

 • De mindre børn
  Eventuelle penge fra regeringen til højere normeringer går ubeskåret til normeringerne i Egedals daginstitutioner.
  En ekstra ”flyver-medarbejder”, der kan hjælpe tværfaglige indsatser på tværs af daginstitutionerne.
  Midler til at arbejde med visionen for dagtilbudsområdet.

 • Styrkelse af folkeskolen
  Anlægsinvesteringer til fysiske og læringsmæssige rammer i den 10-årige investeringsplan.
  Flere penge til bedre skolestart, fx mulighed for to voksne i indskolingen.
  Flere lærere til at arbejde med inklusion.
 • Ældre- og seniorfokus
  Fokus på bedre måltider, seniorbofællesskaber og demensvenligt Egedal.
 • Aktivt kultur- og fritidsliv
  Eventuelt samarbejde med Roskilde Museum (ROMU)
 • Kollektiv trafik
  Penge til ny plustursordning

 • Foreninger og socialt arbejde
  18-midler øges for at støtte frivilligt socialt arbejde.

 • Socialområdet
  Ekstra midler til borgere med brug for hjælp og støtte.
 • Virksomheder og dækningsafgift
  Handleplan som opfølgning på undersøgelse fra Dansk Industri. Dækningsafgift halveres til 2,65 promille.
  Penge til støtte virksomheders deltagelse i Åben Skole.

 • Bedre naturpleje og biodiversitet
  Egedal med i Giftfri Have.
  Ekstra midler til pasning af arealer og til vilde grøftekanter til gavn for insekter.

 • Anlæg ud over investeringsplanen
  Strategi for genbrugspladser
  P-forhold ved Veksø station
  Renovering af Stenløse Idrætsanlæg
  Lys på kunstgræsbane i Smørum
  Badebroen ved Buresø

Byrådets medlemmer

Byrådet i Egedal Kommune har 21 medlemmer.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14 
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12