Pressemeddelelse

Specialundervisning undersøges i ny rapport

I Egedal er ønsket at styrke alle elevers udvikling og trivsel samtidig med, at eleverne bliver så dygtige, som de kan. Derfor har Egedal Kommune søgt rådgivning hos Rambøll for at sikre de bedst mulige specialtilbud i årene fremover.

Konsulenthuset Rambøll har undersøgt kommunens specialtilbud og specialundervisning, og overordnet set er Egedal Kommune godt med, når der sammenlignes med lignende analyser udført i andre kommuner. Men det kan gøres endnu bedre, mener Betina Hilligsøe, byrådsmedlem og formand for Skoleudvalget.

"I Skoleudvalget ønsker vi at styrke alle elevers udvikling og trivsel og at forbedre inklusionsindsatsen, dvs. vi ønsker at skabe de bedste forudsætninger for, at flest mulige børn kan deltage i den almene undervisning i folkeskolen. Dels for at børnene kan gå i skole tæt på hjemmet og sammen med deres kammerater i nærområdet og dels fordi, der også er økonomi at hente, idet et tilbud med specialundervisning koster omkring seks gange så meget som undervisning i folkeskolen. Men først og fremmest ønsker vi de bedste tilbud for børnene, og derfor har Byrådet igangsat denne analyse, så vi får afdækket, hvor vi bør foretage justeringer og ændringer, så vi fortsat har de helt rigtige specialtilbud", siger Betina Hilligsøe.

Specialtilbud i og udenfor kommunen

Egedals borgere, børn såvel som voksne, er ressourcestærke og derfor er andelen af elever i et specialtilbud relativ lav og niveauet er stabilt. I maj 2019 havde Egedal Kommune 245 skoleelever i specialundervisning og heraf gik 47 pct. i et eksternt tilbud, der ikke drives af Egedal Kommune. At så mange undervises i et specialtilbud i andre kommuner betyder, at omkostningerne pr. elev er højere i Egedal Kommune end forventet.

"Det er noget, vi i Skoleudvalget må se på og vi har allerede nu et ønske om at følge tættere op på kvaliteten af de tilbud, vi køber i andre kommuner, så vi kan sikre, at midlerne anvendes fornuftigt til gavn for børnenes udvikling", siger Betina Hilligsøe.

Mulige ændringer i folkeskole og dagtilbud

Rambølls analyse peger på en udvikling på landsplan, hvor stadig flere elever har særlige udfordringer. Egedal Kommune kan derfor forvente et øget behov for forebyggende og indgribende indsatser for børn med mangeartede udfordringer.

"I folkeskolen vil vi nu se nærmere på, om vores nuværende specialtilbud er gearet til børn med flere og sværere udfordringer. Det gælder både vores egne tilbud i kommunen og de specialtilbud, som vi visiterer næsten halvdelen af eleverne til i andre kommuner, siger Betina Hilligsøe og fortsætter: "I vores egne tilbud ønsker vi at styrke de faglige fællesskaber for både børn, pædagoger og lærere. Det kan fx være i læseundervisningen, hvor de fælles fagligheder i kommunens læseklasser og i Læsekompetencecentret eksempelvis kan bringes fysisk tættere sammen, så kommunens samlede ekspertviden kan styrkes til gavn for alle elever med læseudfordringer".

Analysen fra Rambøll har også kigget nærmere på kommunens specialtilbud på 0-6 års området.

"Indenfor dagtilbuddene forudser vi en stigning i børn med sensitiv og udadreagerende adfærd. Det skal vi tage alvorligt. Helt konkret betyder det, at vi skal sikre, at vi har de rette pædagogiske kompetencer og de rigtige fysiske rammer til at imødekomme børnenes behov i vores dagtilbud", siger byrådsmedlem og formand for Familieudvalget Carina Buurskov.

Den videre proces

På næste byrådsmøde den 25. september 2019 præsenterer konsulenthuset Rambøll analysens resultater for Byrådet. Skoleudvalget og Familieudvalget arbejder herefter videre med analysens anbefalinger. I takt med at analysens anbefalinger bliver omsat til konkrete forslag vil forældre, medarbejdergrupper og offentligheden blive inddraget.

 

FAKTABOKS

Knap 150 børn modtager specialundervisning i ét af Egedal Kommunes forskellige specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet:

Ganløse Skole

Et tilbud med ca. 35-40 elever fordelt på klasser med ca. 8 elever i hver. Tilbuddet har særligt fokus på elever med adfærdsmæssige udfordringer, som fx ADHD/ADD. I hver klasse går elever fra flere klassetrin sammen fordelt efter alder, sociale kompetencer og fagligt niveau.

Balmoseskolen i Smørum

Et tilbud med ca. 65-70 elever med særligt fokus på børn med ASF (autisme-spektrum forstyrrelse). Der er 5-12 elever i hver klasse og der trænes faglig, social og personlig udvikling.

Lærkeskolen i Stenløse

Tre klasser med plads til 10-15 elever i alt, der er målrettet børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder.

Boesagerskolen i Smørum

Læseklasser med ca. 15-20 elever i alt. Et tilbud primært for børn med læse- og skrivevanskeligheder.

Stengårdsskolen i Stenløse

Modtageklasse med 5-10 elever, der har særligt fokus på børn med flygtningebaggrund og bl.a. underviser intensivt i dansk med henblik på, at eleverne kan overgå til den almene undervisning i folkeskolen.

Hampelandsskolen i Ølstykke

Et læsekompetencecenter primært for elever med dysleksi (ordblindhed) og elever med skriftsproglige vanskeligheder. Læsekompetencecentret udbyder intensive kurser i kortere perioder, typisk 4-8 uger.

I kommunen er der også tre specialtilbud for børn i dagtilbud:

Børnehuset Hindbærvangen i Smørum

Ud af 36 børn i alderen 3-6 år modtager 4-5 børn specialtilrettelagt pædagogik.

Børnehuset Blåmejsen i Stenløse

Hyldeblomsten er en specialpædagogisk enhed af Børnehuset Blåmejsen for børnehavebørn, hvis generelle udvikling er forsinket på et eller flere områder.

Børnehuset Tryllefløjten i Ølstykke

Her tilbydes sproggrupper for børnehavebørn med behov for særlig sproglig støtte.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12