Her kan du læse hvordan du skriver dit barn op til Egedal kommunes dagtilbud - og de regler der er gældende i forbindelse med overflytning  og udmeldelse.
 • Pasningsgaranti
  Egedal Kommune har pasningsgaranti i henhold til dagtilbudslovens § 23.

  Alle børn er sikret en plads i dagtilbud, fra de er 26 uger gamle, og indtil de skal starte i skole.

  Hvis I som forældre ønsker en plads i direkte forlængelse af, at barnet er fyldt 26 uger, har kommunalbestyrelsen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads. I som forældrene kan derfor være sikre på at få en plads til jeres barn, når barnet er 30 uger. Det er dog en forudsætning, at barnet er skrevet op på ventelisten senest 3 måneder efter fødslen.

  Pasningsgarantien er opfyldt, når barnet har fået tilbudt en plads i et alderssvarende dagtilbud. Garantien gælder en alderssvarende dagtilbudsplads i hele kommunen og ikke en plads i et bestemt dagtilbud, som forældrene eventuelt ønsker.

 • Behovsdato

  Ved ansøgning om plads i dagtilbud, skal I som forældre angive en behovsdato. Behovsdatoen er den dato, hvor I som forældrene har behov for at få jeres barn passet. Indmeldelsesdato vil dog som udgangspunkt være den 1. eller 16. i måneden.

  Som forældre skal I meddele ændringer i behovsdatoen med et varsel på minimum 3 måneder via den digitale pladsanvisning. Herefter flytter pladsanvisningen garantidatoen til den senere eller tidligere behovsdato.

 • Garantiplads

  Når I som forældre skriver jeres barn op til en dagtilbudsplads, får I en garantidato 3 måneder fra opskrivningstidspunktet. Såfremt behovsdatoen er senere end de 3 måneder, vil garantidatoen være den samme som behovsdatoen.

  Garantidatoen er den dato, hvor I som forældre kan være sikre på, at jeres barn har fået tilbudt en plads i et dagtilbud. Pladsanvisningen vil så vidt muligt tilbyde plads i et dagtilbud, som I har ønsket. Såfremt I som forældre ikke kan få opfyldt et af jeres ønsker, vil I få tilbudt en plads i et andet ledigt dagtilbud i Egedal Kommune. Hvis I vælger at sige nej tak til den tilbudte plads, mister I jeres garantidato, da Egedal Kommune har opfyldt pasningsgarantien ved at tilbyde en plads til garantidatoen. Når der bliver en ledig plads i en af de ønskede institutioner, vil I blive tilbudt denne plads. Vi kan ikke oplyse, hvornår der vil være en ledig plads.

 • Opskrivning

  Som forældre skal I skrive jeres barn op til dagtilbud via den digitale pladsanvisning på www.egedalkommune.dk. Hvis I som  forældre ikke kan opskrive jeres barn digitalt, skal I kontakte Egedal Kommune på telefon 7259 6000 eller mail skoledagtilbud@egekom.dk 

  Som forældre kan I skrive jeres barn op til en dagtilbudsplads, når det er født. For at få anciennitet i Egedal Kommune fra fødselsdatoen skal barnet skrives op til en plads senest 1 måned efter fødslen. I de tilfælde, hvor barnet bliver skrevet op senere, får barnet anciennitet fra opskrivningsdatoen.

  Det er muligt at skrive barnet op med tre specifikke og prioriterede dagtilbudsønsker. I som forældre kan frit ønske en eller flere kommunale/selvejende dagtilbud, herunder kommunale daginstitutioner og dagplejere.

  Pladsen tildeles når/hvis der er plads. Du kan se mere om de enkelte dagtilbud på Egedalbørn.dk 

 • Takster 2020
    2019 2020

  Dagpleje 0-2 år, inkl. mad

  3.625 kr.

  3.588 kr.

  Dagpleje 0-2 år, inkl. mad (deltid)

  2.429 kr.

  2.351 kr.

  Daginstitution 0-2 år og 10 mdr.

  2.935 kr.

  3.043 kr.

  Daginstitution 0-2 år og 10 mdr. (deltid)

  1.836

  1.923 kr.

  Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart

  1.701 kr.

  1.730 kr.

  Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart (deltid)

  1.111 kr.

  1.132 kr.

  SFO

  1.829 kr.

  1.875 kr.

  SFO 2

  280 kr.

  288 kr.

  Fritidsklub

  280 kr.

  288 kr.

  Frokostordning i daginstitutioner

  601 kr.

  612 kr.

 • Søskenderabat
  • Søskenderabat bevilges automatisk og gives til det barn, hvor den månedlige takst er mindst. Der betales fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser. 
  • Biologiske og adopterede søskende samt sammenbragte børn på samme adresse bliver regnet for at være søskende - dog ikke børn som er anbragt i pleje. Forældre, der ønsker søskendetilskud til sammenbragte børn, der ikke er meldt ind i dagtilbud af den samme forælder, skal kontakte Egedal Kommune på telefon 7259 6000 eller mail pladsanvisningen@egekom.dk 
  • Der ydes ikke søskenderabat til børn i klub.
  • Bemærk, at der ikke ydes fripladstilskud og søskenderabat efter ovennævnte regler (dagtilbudsloven) til børn optaget i privatskoler. Nogle privatskoler har egne  ordninger på området, hvorfor der henvises til de enkelte privatskoler. 
 • Udmeldelse og overflytning
  • Starter dit barn i privatskole, privat dagtilbud, eller dagtilbud i anden kommune, skal du selv sørge for udmeldelse. Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning med mindst 30 dages opsigelsesvarsel til den 15. eller den sidste dag i en måned. 

  • Overgår dit barn fra et kommunalt dagtilbud i Egedal til SFO eller klub også i Egedal, sker overflytningen automatisk hvert år den 1. april, og du skal derfor ikke selv udmelde dit barn.

  • Ønsker du at udmelde dit barn på grund af andre forhold, skal udmeldelse ske via Den Digitale Pladsanvisning med mindst 30 dages opsigelsesvarsel til den 15. eller den sidste dag i en måned.  

Kontakt

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12