Enigt byråd godkender budget

Egedal Byråd godkendte på et møde tirsdag aften den 5. november formelt den budgetaftale for 2020-23, som blev indgået den 10. oktober. Bag tallene for Budget 2020-23 gemmer sig et historisk godt og økonomisk ansvarligt budget i balance med plads til både investeringer og udvidelser for godt 21 mio. kr. til at understøtte egedalborgernes hverdag.

Enigt byråd godkender Budget 2020-23

Byrådet og de politiske udvalg

Egedal Byråd august 2019

Byrådets medlemmer

Byrådet i Egedal Kommune har 21 medlemmer.

Kalender

Byrådets mødekalender

Byrådets møder holdes på Egedal Rådhus i Byrådssalen. Alle offentlige møder starter klokken 18.00.

Borger putter sin stemmeseddel i stemmekasse

Politiske udvalg

Egedal Kommune har otte politiske udvalg. Det er her alle væsentlige tråde af økonomisk, planlægningsmæssig, forvaltningsmæssig og personalemæssig art…

Deltag

Entreprenører der bygger en stor vej

Høringer, tilladelser og dispensationer

Få det fulde overblik over de seneste høringer, tilladelser og dispensationer i Egedal Kommune.

Borgermøde med mange mennesker

Borgermøder

Der er al mulig grund til at inddrage borgerne tidligt i mange af de større sager, der påvirker borgernes hverdag.

Vision og strategier

Børn cykler

Vision

Hverdag og fællesskab i bevægelse: Visionen for fremtidens Egedal er formuleret i fællesskab mellem borgere, erhvervsliv, foreningsliv og kommunen på…

Planstrategi 2019

Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Fokus er på fællesskab, udvikling og ansvarlighed for miljøet.

Seneste nyt

Bøger
Nyhed

Mere genåbning af Egedal Bibliotekerne den 2. juni

Kom ind på bibliotekerne – dog stadig med begrænsninger

Lokalplan60
Nyhed

Virtuelt Borgermøde om Lokalplan for Liselund

Nye ideer i historiske rammer. Egedal Byråd ønsker mulighed for at udvikle Liselund grunden til nye formål imens områdets bevaringsværdier fastholdes.…

To kvinder på vej ind i rådhuset
Nyhed

Rådhuset er lukket Grundlovsdag 5. juni 2020

Der er lukket for personlig og telefonisk henvendelse på Grundlovsdag den 5. juni 2020.

Bunke jord
Nyhed

"Regulativ for jord, som er affald" er i høring

Egedal Kommune har den 28. maj sendt forslag til nyt jordregulativ i fire ugers offentlig høring. Alle kan se forslaget og indgive høringssvar til og…

Kort over lejeområde.
Nyhed

Tre års dispensation og leje til Ølstykke Privatskole

Byrådet har besluttet i en treårig periode at give Ølstykke Privatskole midlertidig landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen samt en lejekon…

tennisbold
Nyhed

Mere kultur genåbnes

På Byrådsmødet 27. maj har politikerne besluttet Egedals vej gennem fase 2 og 3 af genåbningen af kultur og fritidsfaciliteter