Borgermøde

Borgerdialog skal fremme den enkelte Egedalborgers engagement i og indflydelse på kommunens og lokalområdernes udvikling samt egen hverdag. Målet er, at borgerne i kommunens 17 bysamfund har let adgang til information fra og dialog med kommunen og mulighed for at være velinformerede om det, der vedrører verdens bedste hverdag i Egedal. Målet er desuden, at der sker en tilfredsstillende samskabelse og medinddragelse om de beslutninger, der har betydning for borgernes liv og hverdag i Egedal – i det helt nære, i bysamfundene, samt når det gælder kommunens overordnede virke. Herudover er det målet, at politikerne gennem målrettet borgerdialog får et bedre og mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger på.

§17, stk.4-udvalg omkring ”Borgerdialog” 

Byrådet har nedsat et såkaldt §17, stk.4-udvalg omkring borgerdialog, der i Styrelsesloven er beskrevet som et opgaveudvalg, der har kompetence til at komme med ideer, forslag og inspiration. Opgaveudvalget har ikke nogen beslutnings-kompetence, og fungerer altså som rådgiver for byrådet. Udvalget skal derfor sammen:

- Udarbejde konkrete forslag til hvordan digitale løsninger som hjemmeside, sociale medier og øvrige selvbetjeningsløsninger kan indrettes med afsæt i borgernes behov og ønsker
- Udarbejde konkrete forslag til hvordan en åben dialog mellem politikere og borgere, hvor relevante synspunkter bringes på bordet, sikres
- Gennemgå de nuværende former for borgerdialog og inddragelse med for at vurdere, hvilke former der fortsat skal være en del af borgerdialog-konceptet
- Udarbejde konkrete forslag til hvordan borgere i endnu højere grad kan inddrages i beslutninger og i udviklingen af konkrete løsninger
- Udarbejde konkrete forslag til hvornår og hvor meget borgere skal inddrages i beslutninger og i udviklingen af konkrete løsninger.

Arbejdet med at udvikle konceptet starter op den 1. marts 2022, og udvalget skal have en plan klar til Byrådet allerede juni 2022. Arbejdet skal være i mål i juni 2023.

Borgerdialogudvalget består af otte borgere og syv byrådsmedlemmer: 

Malou Skovgaard Hinsch
Hatla Johnsen
Drew Fremlev Fisher
Salli Kirstine Ravn
Ole Eckhaus
Martin Tronier-Jørgensen
Sandra Møller Svendsen
Erik Rasmussen

Carina Buurskov (V), formand
Morten Lyager (A)
Rikke Mortensen (B)
Birgitte Neergaard-Kofod (C)
Jonathan Kristensen (F)
Bettina Zarp (L)
Helle Bovien (Ø)

Udvalget spænder bredt i både alder, erhverv, erhvervserfaring, hvor de er bosat, interesser og baggrund.

Udvalget understøttes af forvaltningen.

Del: