Den 20. juni 2023 afleverede Borgerudvalget en ambitiøs rapport til byrådet med en masse gode forslag til endnu bedre og mere borgerdialog. Udvalget har bl.a. udarbejdet en vision for fremtidens borgerdialog - døbt "Dialogløftet"! Dialogløftet er indarbejdet i  en ny version af kommunens beskrivelse af borgerdialog i Egedal - læs mere i ’Borgerdialog i Egedal – fundamentet til verdens bedste hverdag’, hvor visionen fra Borgerudvalget er indarbejdet.

Hvad er Borgerudvalget?

Del: