Borgerdialog skal fremme den enkelte egedalborgers engagement i og indflydelse på kommunens og lokalområdernes udvikling samt egen hverdag. Målet er, at borgerne i kommunens 20 bysamfund har let adgang til information fra og dialog med kommunen og mulighed for at være velinformerede om det, der vedrører verdens bedste hverdag i Egedal. Målet er desuden, at der sker en tilfredsstillende samskabelse og medinddragelse om de beslutninger, der har betydning for borgernes liv og hverdag i Egedal – i det helt nære, i bysamfundene, samt når det gælder kommunens overordnede virke. Herudover er det målet, at politikerne gennem målrettet borgerdialog får et bedre og mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger på.

Del: