Byrådets rådgiver

Byrådet nedsatte i november 2021 et såkaldt §17, stk.4-udvalg omkring borgerdialog, der i Styrelsesloven er beskrevet som et opgaveudvalg, der har kompetence til at komme med ideer, forslag og inspiration. Opgaveudvalget havde ikke nogen beslutningskompetence, og fungerede altså som rådgiver for byrådet. Udvalget skulle derfor:

- Udarbejde konkrete forslag til hvordan digitale løsninger som hjemmeside, sociale medier og øvrige selvbetjeningsløsninger kan indrettes med afsæt i borgernes behov og ønsker
- Udarbejde konkrete forslag til hvordan en åben dialog mellem politikere og borgere, hvor relevante synspunkter bringes på bordet, sikres
- Gennemgå de nuværende former for borgerdialog og inddragelse med for at vurdere, hvilke former der fortsat skal være en del af borgerdialog-konceptet
- Udarbejde konkrete forslag til hvordan borgere i endnu højere grad kan inddrages i beslutninger og i udviklingen af konkrete løsninger
- Udarbejde konkrete forslag til hvornår og hvor meget borgere skal inddrages i beslutninger og i udviklingen af konkrete løsninger.

Arbejdet med at udvikle konceptet startede den 1. marts 2022, og udvalget afleverede deres forslag til fremtidens borgerdialog.

Udvalget bestod af syv borgere  - og syv byrådsmedlemmer:

Malou Skovgaard Hinsch
Hatla Johnsen
Drew Fremlev Fisher
Salli Kirstine Ravn
Martin Tronier-Jørgensen
Sandra Møller Svendsen
Erik Rasmussen
Carina Buurskov (V), formand
Morten Lyager (A)
Rikke Mortensen (B)
Birgitte Neergaard-Kofod (C)
Jonathan Kristensen (F)
Bettina Zarp (L)
Helle Bovien (Ø)

Del: