Vi vil meget gerne have din mening

Det tager kun ca. 2-3 min. at besvare spørgsmålene omkring informationstavler i Egedal, så vi håber, at du vil hjælpe os med at få mere viden om emnet ved at udfylde spørgeskemaet via linket her.


Hvad er informationstavler?

I flere kommuner rundt i landet, bl.a. Skive, Esbjerg, Rødovre, Slagelse, Fredericia med flere, står digitale informationstavler stillet op ved blandt andet indfaldsvejene til byen eller ved centrale knudepunkter i kommunen.

I de fleste af kommunerne med informationstavler, bruges tavlerne til eksempelvis information om kulturelle og sportslige begivenheder, kommunale informationer og serviceoplysninger. Det kunne eksempelvis være et borgermøde, en pokalkamp, et Open Air film arrangement eller information om kommunens affaldsordning.

Tavlerne er som oftest omkring 2-3 m høje og 1-2 m brede. Tavlerne kan køre ved hjælp af energi fra solceller og er i de fleste kommuner tændte fra kl.6.00-22.00.

Hvorfor synes Borgerudvalget informationstavler er en god ide?

Vores udvalg om Borgerdialog er sat i verden for at udarbejde et koncept for borgerdialog og konkrete forslag til, hvordan borgere i endnu højere grad kan inddrages i beslutninger og i udviklingen af konkrete løsninger. Og her er Borgerudvalget kommet med en ide om at bruge digitale informationstavler, så det bliver nemmere for borgerne at følge med i hvad der sker i kommunen, herunder hvornår, om hvad og hvor der holdes borgermøder.

Spørgeskemaet om informationstavler er samtidig en forsmag på en anden idé, som udvalget arbejder med: Borgerpanel. Udvalget overvejer, om der i Egedal Kommune skal være et såkaldt borgerpanel. Her vil alle interesserede borgere kunne tilmelde sig og så indimellem få tilsendt et spørgeskema, hvor kommunens forvaltning og Byråd kan måle pulsen på forskellige idéer eller få borgernes idéer og holdninger til forskellige problemstillinger.

Spørgeskema om informationstavler

Link til spørgeskema – tager kun 2-3 min.

Hvad er Borgerudvalget?

Byrådet har nedsat et opgaveudvalg omkring borgerdialog, der har kompetence til at komme med ideer, forslag og inspiration. Udvalget består af 7 borgere og 7 byrådsmedlemmer. Link til mere information om udvalget og dets ideer.

Del: