Byrådet skal hvert år offentliggøre oplysninger om sidste års vederlag, som byrådets medlemmer har modtaget, udover de vederlag de får for varetagelsen af hverv i udvalg og underudvalg.

Vederlag i 2018 for byrådsmedlemmerne

Karsten Søndergaard (V)

Næstformand Måløv Rens: 25.000 kr.

Næstformand KKR Hovedstaden: 66.171 kr.

Ib Sørensen (A)

Medlem af Egedal Fjernvarmes bestyrelse: 30.000 kr.

Medlem af bestyrelsen i Vestforbrændingen: 22.879 kr. 

Anne-Mie Højsted Johansen (A)

Repræsentantskabet for Ledøje-Smørum boligforening: 948 kr. 

Vederlagene pr. 1. april 2019 for varetagelse af hverv i Byrådet i 2019 udgør følgende beløb:

Faste vederlag

Medlemmer af Byrådet: 7.006,92 kr. pr. måned

Udvalgsvederlag

Medlemmer af Økonomiudvalget, Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Erhvervsudvalget, Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, Familieudvalg og Børn og Ungeudvalget: 3.925,67 kr. pr. måned.

Formænd modtager ikke udvalgsvederlag.

Børnetillæg

Tillægsvederlag til medlemmer med ét eller flere børn under 10 år: 1.223,42 kr. pr. måned

Formandsvederlag

Social- og Sundhedsudvalget: 20.936,92 kr. pr. måned.

Kultur- og Erhvervsvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Planudvalget, Skoleudvalget og Familieudvalget: 16.924,01 kr. pr. måned

Børn- og Ungeudvalget: 7.851,35 kr. pr. måned

Borgmestervederlag

Borgmestervederlag: 87.237,17 kr. pr. måned

Første viceborgmestervederlag: 8.723,72 kr. pr. måned

Alle næstformænd: 6.455,55 kr. pr. måned

Oversigt over byrådsmedlemmer og udvalg kan ses under Udvalg og Medlemmer på hjemmesiden.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14 
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12