Byrådet skal hvert år offentliggøre oplysninger om sidste års vederlag, som byrådets medlemmer har modtaget, udover de vederlag de får for varetagelsen af hverv i udvalg og underudvalg.

Vederlag 2020 for byrådsmedlemmerne

Karsten Søndergaard (V)

Næstformand Måløv Rens: 25.000 kr.

Næstformand KKR Hovedstaden: 68.955 kr.

Vederlagene for varetagelse af hverv i Byrådet i 2021 udgør følgende beløb:

Faste vederlag

Medlemmer af Byrådet: 8.031,50 kr. pr. måned

Udvalgsvederlag

Medlemmer af Økonomiudvalget, Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Erhvervsudvalget, Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, Familieudvalg og Børn og Ungeudvalget: 4.003,55 kr. pr. måned.

Formænd modtager ikke udvalgsvederlag.

Børnetillæg

Tillægsvederlag til medlemmer med ét eller flere børn under 10 år: 1.242,67 kr. pr. måned

Formandsvederlag

Social- og Sundhedsudvalget: 21.352,28 kr. pr. måned.

Kultur- og Erhvervsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Planudvalget, Skoleudvalget og Familieudvalget: 17.259,76 kr. pr. måned

Børn- og Ungeudvalget: 8.007,10 kr. pr. måned

Borgmestervederlag

Borgmestervederlag: 88.967,83 kr. pr. måned

Første viceborgmestervederlag: 8.896,78 kr. pr. måned

Alle næstformænd: 6.583,62 kr. pr. måned

Oversigt over byrådsmedlemmer og udvalg kan ses under Udvalg og Medlemmer på hjemmesiden.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12