Vicky Holst Rasmussen Grå Bg (1)

Borgmester Vicky Holst Rasmussen (A)

Her kan du se borgmester Vicky Holst Rasmussens kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Charlotte Haagendrup Grå Bg

1. viceborgmester Charlotte Haagendrup (M)

Her kan du se 1. viceborgmester Charlotte Haagendrup kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Ulrik John Nielsen Grå Bg

2. viceborgmester Ulrik John Nielsen (L)

Her kan du se 2. viceborgmester Ulrik John Nielsens kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Karsten Søndergaard Grå Bg

Karsten Søndergaard (V)

Her kan du se Karsten Søndergaards kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Jens Skov Grå Bg

Jens Skov (F)

Her kan du se Jens Skovs kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Bo Brøndum Pedersen Grå Bg

Bo Brøndum Pedersen (A)

Her kan du se Bo Brøndum Pedersens kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Betina Hilligsøe Grå Bg

Betina Hilligsøe (V)

Her kan du se Betina Hilligsøes kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Henriette Thirup Bielefeldt Grå Bg

Henriette Thirup-Bielefeldt (A)

Her kan du se Henriette Thirup-Bielefeldts kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Birgitte Neergaard Grå Bg

Birgitte Neergaard-Kofod (C)

Her kan du se Birgitte Neergaard-Kofods kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Bettina Zarp

Bettina Zarp (Løsgænger)

Her kan du se Bettina Zarps kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Helle Bovien Grå Bg

Helle Bovien (Ø)

Her kan du se Helle Boviens kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Ole Hovøre Grå Bg

Ole B. Hovøre (V)

Her kan du se Ole B. Hovøres kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Lasse Nørreskov Grå Bg

Lasse Nørreskov (A)

Her kan du se Lasse Nørreskovs kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Anders Bo Larsen Grå Bg

Anders Bo Larsen (V)

Her kan du se Anders Bo Larsens kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Lars Winther Grå Bg

Lars Winther (L)

Her kan du se Lars Winthers kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Morten Lyager Grå Bg

Morten Lyager (A)

Her kan du se Morten Lyagers kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Christine Søjbjerg Grå Bg

Christine Søjbjerg (C)

Her kan du se Christine Søjbjergs kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Jonathan Kristensen Grå Bg

Jonathan Kristensen (F)

Her kan du se Jonathan Kristensens kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Rikke Mortensen Grå Bg

Rikke Mortensen (B)

Her kan du se Rikke Mortensens kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Kristian Nørgaard Grå Bg

Kristian Nørgaard (V)

Her kan du se Kristian Nørgaards kontaktoplysninger og udvalgsposter.

Bo Vesth (V) Stedfortræder for Carina Buurskov (V)

Bo Vesth (V)

Her kan du se Bo Vesths kontaktoplysninger og udvalgsposter.