Efter § 16e, i Styrelsesloven, skal hver enkelt byrådsmedlem give oplysninger om størrelsen af deres vederlag i sidste kalenderår for bestemte hverv, som byrådsmedlemmet er valgt eller foreslået til af Byrådet, men som ikke er udvalg eller underudvalg nedsat af Byrådet:

Vicky Holst Rasmussen (A)
Vestforbrændingen: 24.632,28 kr.

Charlotte Haagendrup (C)
Egedal Fjernvarme: 33.750,00 kr.

Jens Skov (F)
Egedal Fjernvarme: 33.750,00 kr.

Kristian Nørgaard (V)
Måløv Rens: 20.000,00 kr.

Bo Vesth (V)
Egedal Fjernvarme: 52.500 kr. 

*Oplysningerne er for sidste kalenderår. Oplysningerne opdateret senest 31. marts hvert år.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000