Byrådet skal hvert år offentliggøre oplysninger om sidste års vederlag, som byrådets medlemmer har modtaget, udover de vederlag de får for varetagelsen af hverv i udvalg og underudvalg.

Vederlag 2020 for byrådsmedlemmerne

Karsten Søndergaard (V)
Næstformand Måløv Rens: 25.000 kr.
Næstformand KKR Hovedstaden: 68.955 kr.

Ib Sørensen (A)
Egedal Fjernvarme: 33.000 kr.
Vest forbrændingen: 23.988 kr.

Jacob Peter Loessl (U)
Egedal Fjernvarme: 33.000 kr.

Bo Vesth (V)
Egedal Fjernvarme: 33.000 kr.

Vederlagene for varetagelse af hverv i Byrådet i 2021 udgør følgende beløb:

Faste vederlag
Medlemmer af Byrådet: 8.223,92 kr. pr. måned

Udvalgsvederlag
Medlemmer af Økonomiudvalget, Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Erhvervsudvalget, Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, Familieudvalget og Børn og unge-udvalget: 4.077,04 kr. pr. måned.

Formænd modtager ikke udvalgsvederlag.

Børnetillæg
Tillægsvederlag til medlemmer med ét eller flere børn under 10 år: 1.272,42 kr. pr. måned

Formandsvederlag
Social- og Sundhedsudvalget: 21.744,20 kr. pr. måned.
Kultur- og Erhvervsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Planudvalget, Skoleudvalget og Familieudvalget: 17.576,56 kr. pr. måned
Børn og unge-udvalget: 8.154,07 kr. pr. måned

Borgmestervederlag
Borgmestervederlag: 90.600,63 kr. pr. måned
Første viceborgmestervederlag: 9.060,08 kr. pr. måned
Alle næstformænd: 6.704,46 kr. pr. måned

Oversigt over byrådsmedlemmer og udvalg kan ses under Byrådets medlemmer og Politiske udvalg på hjemmesiden.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12