Høring

Høring af forslag til Regulativ for husholdningsaffald

Egedal Kommune sender dette Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring. Enhver har ret til at se forslaget og indgive høringssvar til og med fredag den 7. januar 2022.

Byrådet har på mødet den 24. november 2021 godkendt at forslag til "Regulativ for husholdningsaffald" sendes i offentlig høring. Du kan finde forslaget og bilag i linkboksene nederst på siden.
Det gældende regulativ fra oktober 2017 ”Regulativ for husholdningsaffald” skal opdateres, da der er indført nye nationale krav for husstandsnær affaldssortering i 10 fraktioner senest ved udgangen af 2022.

De enkelte ordninger er blevet opdateret. Eksempelvis ordningerne for bygge- og anlægsaffald samt imprægneret træ er blevet opdateret ift. ny lovgivning og udmeldte retningslinjer.

Individuel affaldsløsning

Ved indførelse af de 10 fraktioner, husstande med egne beholdere, få udskiftet de to beholdere til dagrenovation til en to-delt beholder. Samtidigt leveres en beholder til Pap og en boks til Farligt affald. 4-i-1 beholderen til emballage affald bliver ombygget til en to-delt beholder, samtidigt med, at der leveres endnu en to-delt beholder til Glas og Metal. I alt 4 beholdere som bliver obligatorisk.

Fælles affaldsløsning

Ved større områder med fælles løsninger, vil de offentlige kuber til Papir, Glas, Metal og Plast komme ind på foreningerne private områder, sammen med nedgravede systemer til dagrenovation.

Ved mindre områder med fælles løsninger (Miljø-ø), tilbydes beholderløsninger til emballageaffaldet. Løsningerne vil blive udarbejdet efter en konkret vurdering af de enkelte områder.

Nyt afstandskrav

Det nuværende afstandskrav til placering af affaldsbeholdere vil blive udvidet fra de nuværende 5 meter fra skel til 8 meter fra skel. Der kommer så også en beholder mere.
Uddeling af grønne poser til madaffald
Egedal Kommune har i efteråret 2020 til forsommeren 2021 haft et forsøg med udlevering af grønne poser til madaffald i udvalgte områder med fælles løsninger i Egedal Kommune. På baggrund af forsøget, er der i det nye Regulativ for husholdningsaffald fremlagt, at Egedal Kommune fremover vil udlevere grønne poser til madaffald til alle.

Høringssvar

Eventuelle bemærkninger til ”Regulativ for husholdningsaffald” bedes fremsendes til Kommunens Center for Teknik og Miljø senest den 7. januar 2021. Du kan sende svar på mail til affald@egekom.dk eller skrive et brev til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke. Stil brevet til CTM Affaldsgruppen.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12