Byrådet er forpligtet til at arbejde for, at kommuneplanen realiseres, og planen er således bindende for Byrådets planlægning og administrationens arbejde. Kommuneplanen er ikke umiddelbart direkte bindende for den enkelte borger.

Men selv om kommuneplanen kun er bindende for kommunen, så kan den få en indirekte betydning for dig. Hvis vi skal udarbejde en ny lokalplan for din eller din nabos ejendom, så skal vi holde os inden for kommuneplanens ramme for området og retningslinjer. Og vi skal også forholde os til kommuneplanen, når vi behandler sager og ansøgninger, såsom hvis du ansøger om tilladelse til at bruge din ejendom på en særlig måde.

Planloven giver Byrådet visse beføjelser til at administrere på grundlag af planen – herunder mulighed for at modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, hvis det er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Kommuneplanen er i sig selv ikke en tilladelse, og det vil sige at bygge- og anlægsprojekter fortsat kræver lokalplan, byggetilladelse med videre for at kunne realiseres. Kommuneplanen udgør derimod grundlaget for den mere detaljerede lokalplanlægning og den konkrete sagsbehandling, som har den direkte retsvirkning for den enkelte. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, men den kan godt skærpe kommuneplanens rammebestemmelser, f.eks. gennem fastsættelse af lavere bebyggelsesprocenter.

Gældende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er fortsat gældende, uanset hvad der står i kommuneplanen

Del: