Der planlægges for en 12 årig periode og kommuneplanen omfatter planlægning i såvel byerne som det åbne land. Kommuneplanen revideres hvert 4. år, og kan kun ændres ved at Byrådet vedtager et tillæg til planen. I så fald skal borgerne høres igen.

Kommuneplanen sikrer en langsigtet strategisk planlægning, der sætter retningen for kommunens fysiske udvikling, giver den enkelte grundejer investeringssikkerhed, sikrer en bæredygtig udvikling og tager højde for .

Del: