• By, bolig og erhverv, der sætter retningen for kommunens fremtidige byudvikling, bosætning og erhvervsudvikling.
  • Klima og bæredygtighed, der sætter en ambitiøs dagsorden for en bæredygtig udvikling.
  • Natur, landskab og oplevelse, der sætter fokus på både benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Kommuneplan 2021 er opbygget således, at hovedstruktur og redegørelse er sammenskrevet under de enkelte temaer. Hvert tema indeholder således hovedstruktur, mål og redegørelse samt retningslinjer. Dertil kommer rammer for lokalplanlægning der fastsætter anvendelse og bygningsregulerende bestemmelser for geografisk afgrænsede områder.

Del: