Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for den fremtidige udvikling og arealanvendelse i Egedal. Planen indeholder desuden mere detaljerede retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen i de enkelte dele af kommunen.

Kommuneplanen omfatter planlægning i såvel byerne som det åbne land, og dens fokus er at sikre en helhedsorienteret og tværfaglig planlægning.

Kommuneplan 2017

Byrådet har den 27. september 2017 vedtaget Kommuneplan 2017.

Kommuneplan 2017 indeholder en række temaer, der tilsammen dækker over Egedals fokusområder og visioner samt de lovmæssige krav til planens indhold. Temaerne er sammensat af traditionelle plantemaer og værdiladede begreber, der giver et nyt fokus og en mere nærværende borgerrettet tilgang til plantemaerne.

Kommuneplan 2017 indeholder 9 temaer:

  • By og liv
  • Bolig og fællesskab
  • Erhverv og viden
  • Landskab og fritid
  • Natur og oplevelse
  • Trafik og bevægelse
  • Energi, miljø og medansvar
  • Vand og klima
  • Rammer og rummelighed

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12