Kommuneplanen fastlægger vores overordnede mål for den fremtidige udvikling og arealanvendelse i Egedal. Planen indeholder desuden detaljerede retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen i de enkelte dele af kommunen. 
Med kommuneplanen understøtter og videreudvikler vi de potentialer, der allerede findes i Egedal. Samtidig sætter vi retningen for den fremtidige fysiske udvikling af vores byer, byområder, landsbyer, og for beskyttelsen og benyttelsen af naturen og det åbne land, som binder os sammen. Alt sammen for at sikre optimale rammer for verdens bedste hverdag, både nu og i fremtiden.

Borgermøde om forslag til Kommuneplan 2021 afholdes den 21. september 2021 kl. 18.00 – 20.30 i Byrådssalen på Egedal Rådhus. (Tilmelding - se mere i boks nedenfor)
Læsevejledning til Forslag til Kommuneplan 2021.

Egedalby.2021

Se Forslag til Kommuneplan her

Forslaget er i høring frem til 24. oktober. Gå på opdagelse her.

Skulptur foran rådhus indgang - Dannebro spejlet i et vindue

Tilmelding til Borgermøde om Kommuneplan 2021

Tirsdag, 21. september 2021, kl. 18.00 - kl. 20.30

Værebro storparcel 10 og 11

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for den fremtidige ud-vikling og arealanvendelse i Egedal.

Egetræer i Ganløse Ore

Hvad betyder kommuneplanen for dig?

Dine muligheder for at bruge og indrette din ejendom er styret i en lokalplan for dit område (før nævnt byplanvedtægt) eller i en lov, såsom Bygningsr…

En rundkørsel i Egedal

Kommuneplanens struktur

Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder tre overordnede temaer, der tilsammen dækker over Egedals fokusområder og visioner, forholder sig til det regi…

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: