Du kan ansøge om at få en dispensation ved at skrive til planafdelingen@egekom.dk med disse oplysninger:

  1. Hvad ønsker du dispensation til (vedlæg kort, der viser hvor området er, tegninger, der viser området nu og med de ønskede ændringer, fotos og lignende).
  2. Din begrundelse for, hvorfor du ønsker dispensationen.
  3. Nummer på lokalplan og bestemmelser.
  4. En fuldmagt fra ejeren, hvis en anden ejer ejendommen.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning skal i høring i to uger hos naboer.

Hvornår kan du få en dispensation?

Du kan få en dispensation, hvis det er muligt efter Planloven, og der er en god planmæssig begrundelse.

Men i udgangspunktet holder vi fast i lokalplanen.

Planloven giver kun mulighed for at dispensere, hvis der er tale om en uvæsentlig ændring, som enten følger principperne i planen eller har en midlertidig karakter. Ellers kræver det en ny lokalplan.

Principperne er formålsbestemmelsen (§ 1), de anvendelsesbestemmelser (§ 3), som er fastsat ud fra formålet, og den planlagte struktur, fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer.

Ved midlertidige projekter, som strider mod principperne, kan kommunen kan kun give en maks. 3 årig dispensation. Derefter vil du skulle ansøge om en ny dispensation.

Når vi vurderer den planmæssige begrundelse, sammenholder vi din ansøgning med lokalplanens formål og generelle hensyn efter planloven. Vi ser også på, om andre kan få ret til samme dispensation, som kan give utilsigtede følger.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000