Medlemmer 2022-2025:

Birgitte Neergaard-Kofod (formand) (C)
Lars Winther (næstformand) (L)
Morten Lyager (A)
Bettina Zarp (Løsgænger)
Ole B. Hovøre (V)

Ældre- og Sundhedsudvalgets møder i 2023

Ældre- og Sundhedsudvalgets møder i 2023 afholdes følgende datoer:

Tirsdag den 10. januar
Tirsdag den 31. januar
Tirsdag den 7. marts
Tirsdag den 11. april
Tirsdag den 2. maj
Tirsdag den 6. juni
Tirsdag den 15. august
Tirsdag den 5. september
Tirsdag den 3. oktober 
Tirsdag den 7. november
Tirsdag den 5. december 

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Møderne begynder kl. 14.00.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ældre- og sundhedsmæssige opgaver, herunder:

 • Ældreområdet, herunder folkepension mv.
 • Aktivitetscentre for ældre
 • Sundhedsområdet
 • Træning, genoptræning og rehabilitering.
 • Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning
 • Boliger til ældre og handicappede
 • Kommunal tandpleje
 • Forebyggende sundhedsindsats.
 • Folkesundhedsfremmende initiativer.
 • Sundhedstjenesten.

Udvalget tilser, at der udarbejdes sagsfremstillinger og foretager indstilling til Økonomi­udvalget og Byrådet om:

 • Politikker, sundhedsaftaler og planer inden for udvalgets område
 • Mål og resultatkrav, kvalitetsstandarder, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio­ner og anlæg under udvalgets område.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12