Medlemmer 2022-2025:

Bo Brøndum Pedersen (formand) (A)
Kristian Nørgaard (næstformand) (V)
Jonathan Kristensen (F)
Helle Bovien (Ø)
Anders Bo Larsen (V)

Klima-, Teknik og Miljøudvalgets møder i 2023

Klima-, Teknik og Miljøudvalgets møder i 2023 afholdes følgende datoer:

Mandag den 9. januar (mødet afholdes kl. 13:00)
Onsdag den 1. februar
Onsdag den 8. marts
Onsdag den 12. april
Onsdag den 3. maj
Onsdag den 7. juni
Onsdag den 16. august
Onsdag den 6. september
Onsdag den 4. oktober 
Onsdag den 8. november
Onsdag den 6. december 

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Møderne begynder kl. 17:00.

Klima-, Teknik og Miljøudvalgets møder i 2024

Klima-, Teknik og Miljøudvalgets møder i 2024 afholdes følgende datoer:

Mandag den 8. januar 
Onsdag den 7. februar
Onsdag den 6. marts
Onsdag den 10. april
Onsdag den 8. maj
Onsdag den 3. juni
Onsdag den 14. august
Onsdag den 4. september
Onsdag den 2. oktober 
Onsdag den 6. november
Onsdag den 4. december 

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Møderne begynder kl. 17:00.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og klima- og miljømæssige område, herunder:

 • Koordinering af klimaregnskaber og konsekvenser
 • Klimatilpasning
 • Naturforvaltning, -vejledning og -pleje
 • Miljøbeskyttelse
 • Vandløb og vådområder
 • Renovation
 • Vejvæsen
 • Cykelstier og andre stier
 • Kollektiv trafik
 • Taxakørsel
 • Vedligeholdelse af rekreative områder
 • Varmeforsyning
 • Vandforsyning
 • Spildevand
 • Koordinering af energireducerende indsatser.

Udvalget varetager kommunens myndighedsopgaver, herunder tilsyn, i relation til selskaberne for vandforsyning, spildevand og fjernvarme.

Herudover tilser udvalget, at der udarbejdes sagsfremstillinger og foretager indstilling til Økonomi­udvalget og Byrådet om:

 • Politikker og planer inden for udvalgets område
 • Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio­ner og anlæg under udvalgets område.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000