Medlemmer 2022-2025:

Charlotte Haagendrup (formand) (C)
Morten Lyager (næstformand) (A)
Jonathan Kristensen (F)
Carina Buurskov (V) (pt. sygemeldt - Bo Vesth stedfortræder (V))
Karsten Søndergaard (V)

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets møder i 2023

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets møder i 2023 afholdes følgende datoer:

Torsdag den 5. januar 
Torsdag den 2. februar
Torsdag den 2. marts
Torsdag den 13. april
Torsdag den 4. maj
Torsdag den 8. juni
Torsdag den 17. august
Torsdag den 7. september
Torsdag den 5. oktober 
Torsdag den 9. november
Torsdag den 7. december 

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Møderne begynder kl. 17:00.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende kultur og fritid, herunder:

 • Idræts- og kulturaktiviteter, herunder natur- og friluftsaktiviteter
 • Kultur- og idrætsfaciliteter
 • Musik- og kulturskoler
 • Folkeoplysningsvirksomhed, herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige foreningsarbejde, herunder idræt.
 • Udlån af lokaler til foreninger mv.
 • Museumsforhold
 • Lokalhistoriske arkiver
 • Biblioteksvæsen.

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervsfremmeområdet, herunder:

 • Erhvervsudvikling
 • Erhvervsservice
 • Turisme.

Udvalget tilser, at der udarbejdes sagsfremstillinger og foretager indstilling til Økonomi­udvalget og Byrådet om:

 • Politikker og planer inden for udvalgets område
 • Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio­ner og anlæg under udvalgets område.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12