Medlemmer 2018-2021:

Charlotte Haagendrup (formand) (C)
Bendt Tranekjær Rasmussen (næstformand) (I)
Betina Hilligsøe (V)
Helle Anna Elisabeth Nielsen (Løsgænger)
Lasse Nørreskov (A) 

Kultur- og Erhvervsudvalgets møder i 2021

Mandag den 11. januar
Mandag den 1. februar
Mandag den 8. marts
Tirsdag den 6. april
Mandag den 3. maj
Onsdag den 9. juni
Mandag den 9. august
Mandag den 13. september
Mandag den 4. oktober
Mandag den 1. november
Mandag den 29. november 

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Mødelokalerne på 1 sal, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Møderne er fra kl. 17.00-20.00.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende kultur og fritid, herunder:

 • Musikskoler og andre musikaktiviteter
 • Idrætsanlæg og svømmehaller
 • Folkeoplysningsvirksomhed, herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige foreningsarbejde, herunder idræt.
 • Udlån af lokaler til foreninger mv.
 • Museumsforhold
 • Lokalhistoriske arkiver
 • Biblioteksvæsen
 • Venskabsbyrelationer 
 • Folkesundhedsfremmende initiativer.

Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner på det arbejdsmarkedsmæssige område, bortset fra opgaver, der hører under andre udvalg.

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervsfremmeområdet, herunder:

 • Erhvervsudvikling
 • Erhvervsservice
 • Turisme
 • Aktivering, beskæftigelsesindsats og særlige beskæftigelsesordninger
 • Rådighedsvurdering, kontanthjælp og revalidering
 • Opfølgningsindsatsen indenfor sygedagpengeområdet mv.
 • Beskæftigelsesrettede opgaver på integrationsområdet
 • Indsatsen vedrørende rehabiliteringsteamet.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om:

 • Politikker og planer inden for udvalgets område
 • Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12