Medlemmer 2022-2025:

Ulrik John Nielsen (formand) (L)
Christine Søjbjerg (næstformand) (C)
Charlotte Haagendrup (C)
Bo Brøndum Pedersen (A)
Ole B. Hovøre (V)

Plan- og Byudviklingsudvalgets møder i 2023

Plan- og Byudviklingsudvalgets møder i 2023 afholdes følgende datoer:

Tirsdag den 10. januar
Tirsdag den 31. januar
Tirsdag den 7. marts
Tirsdag den 11. april
Tirsdag den 2. maj
Tirsdag den 6. juni
Tirsdag den 15. august
Tirsdag den 5. september
Tirsdag den 3. oktober 
Tirsdag den 7. november
Tirsdag den 5. december 

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Møderne begynder kl. 17:00.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arealanvendelse samt bygge- og boligforhold, herunder:

 • Byudvikling
 • Kommuneplan, helhedsplaner og lokalplaner
 • Landzonelovgivningen
 • Planlovgivningen, herunder ekspropriationer og dispensationssager
 • Udstyknings- og bebyggelsesplaner
 • Byggelovgivningen
 • Byfornyelse
 • Service-, drift og vedligehold af kommunale ejendomme samt byggeri og anlæg som ikke ved denne vedtægt er henlagt til et andet udvalgs område
 • Tilsyn med drift og opførelse af støttet byggeri.

Udvalget tilser, at der udarbejdes sagsfremstillinger og foretager indstilling til Økonomi­udvalget og Byrådet om:

 • Politikker og planer inden for udvalgets område
 • Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio­ner og anlæg under udvalgets område.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12