Medlemmer 2022-2025:

Jens Skov (formand) (F)
Lars Winther (næstformand) (L)
Lasse Nørreskov (A)
Christine Søjbjerg (C)
Betina Hilligsøe (V)

Skole- og Uddannelsesudvalgets møder i 2022

Skole- og Uddannelsesudvalgets møder i 2022 afholdes følgende datoer:

Tirsdag den 18. januar
Onsdag den 2. februar
Onsdag den 9. marts
Onsdag den 6. april
Onsdag den 4. maj
Onsdag den 8. juni
Onsdag den 17. august
Onsdag den 7. september
Onsdag den 5. oktober 
Onsdag den 2. november
Onsdag den 7. december 

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Møderne begynder kl. 18.00.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver, herunder:

  • Folkeskoler, herunder 10. klassecenter samt skolefritidsordninger (SFO’er)
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Forberedende Grunduddannelse (FGU)
  • Ungdomsskole
  • Vidtgående specialundervisning
  • Kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem det sociale område, folkeskoler og politiet (SSP).

Udvalget tilser, at der udarbejdes forslag og foretager indstilling til Økonomi­udvalget og Byrådet om:

  • Politikker og planer inden for udvalgets område
  • Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
  • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio­ner og anlæg under udvalgets område.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12 - Kun telefonisk henvendelse