Medlemmer 2022-2025:

Jens Skov (formand) (F)
Lars Winther (næstformand) (L)
Lasse Nørreskov (A)
Christine Søjbjerg (C)
Betina Hilligsøe (V)

Skole- og Uddannelsesudvalgets møder i 2023

Skole- og Uddannelsesudvalgets møder i 2023 afholdes følgende datoer:

Onsdag den 11. januar (Aflyst)
Onsdag den 1. februar
Onsdag den 8. marts
Onsdag den 12. april (afholdes kl. 17:00)
Onsdag den 3. maj (afholdes kl. 17:00)
Onsdag den 7. juni (afholdes kl. 17:00)
Onsdag den 16. august (afholdes kl. 17:00)
Onsdag den 6. september (afholdes kl. 17:00)
Onsdag den 4. oktober (afholdes kl. 17:00)
Onsdag den 8. november (afholdes kl. 17:00)
Onsdag den 6. december (afholdes kl. 17:00)

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Møderne begynder kl. 18.00.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver, herunder:

  • Folkeskoler, herunder 10. klassecenter samt skolefritidsordninger (SFO’er)
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Forberedende Grunduddannelse (FGU)
  • Ungdomsskole
  • Vidtgående specialundervisning
  • Kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem det sociale område, folkeskoler og politiet (SSP).

Udvalget tilser, at der udarbejdes forslag og foretager indstilling til Økonomi­udvalget og Byrådet om:

  • Politikker og planer inden for udvalgets område
  • Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
  • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio­ner og anlæg under udvalgets område.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12