Medlemmer 2022-2025:

Henriette Thirup-Bielefeldt (formand) (A)
Helle Bovien (næstformand) (Ø)
Bettina Zarp (Løsgænger)
Anders Bo Larsen (V)
Rikke Mortensen (B)

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder i 2023

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder i 2023 afholdes følgende datoer:

Tirsdag den 17. januar
Tirsdag den 31. januar
Tirsdag den 7. marts
Tirsdag den 11. april
Tirsdag den 2. maj
Tirsdag den 6. juni
Tirsdag den 15. august
Tirsdag den 5. september
Tirsdag den 3. oktober 
Tirsdag den 7. november
Tirsdag den 5. december 

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Møderne begynder kl. 17:00.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver, på det sociale område og, på arbejdsmarkedsområdet, herunder:

 • Førtidspension
 • Voksenhandicapområdet
 • Socialpsykiatri
 • Rådgivning og behandling af misbrugere
 • Frivilligt socialt arbejde
 • Tilbud til særligt udsatte
 • Integration af flygtninge, bortset fra beskæftigelsesrettede opgaver
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Specialindsats for børn og familier
 • Børnehandicapområdet
 • Anbringelser af børn og unge uden for hjemmet med samtykke.

 Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på beskæftigelsesområdet, herunder:

 • Aktivering, beskæftigelsesindsats og særlige beskæftigelses ordninger
 • Rådigheds vurdering, kontanthjælp og revalidering
 • Opfølgningsindsatsen inden for sygedagpengeområdet mv.
 • Beskæftigelsesrettede opgaver på integrationsområdet
 • Indsatsen vedrørende rehabiliteringsteamet.

Udvalget tilser, at der udarbejdes sagsfremstillinger og foretager indstilling til Økonomi­udvalget og Byrådet om:

 • Politikker og planer inden for udvalgets område
 • Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio­ner og anlæg under udvalgets område.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12