Medlemmer 2018-2021:

Vicky Holst Rasmussen (formand) (A)
Bettina Zarp (næstformand) (L)
Carina Buurskov (V)
Helle Anna Elisabeth Nielsen (Løsgænger)
Henriette Thirup-Bielefeldt (A)
Hamad Mahmoud (A)
Charlotte Haagendrup (C)

Social- og Sundhedsudvalgets møder i 2021

Social- og Sundhedsudvalgets møder i 2021 afholdes følgende datoer:

Onsdag den 13. januar 
Onsdag den 3. februar
Onsdag den 10. marts
Onsdag den 7. april 
Onsdag den 5. maj
Onsdag den 9. juni
Onsdag den 11. august 
Onsdag den 15. september (mødet begynder kl. 16.00)
Onsdag den 6. oktober (mødet begynder kl. 16.00)
Onsdag den 3. november 
Onsdag den 1. december  

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Møderne begynder klokken 17.00.

Møderne den 15. september og den 6. oktober begynder kl. 16.00.

Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner på social- og sundhedsområdet, bortset fra opgaver, der i hører under andre udvalg.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af ovenstående opgaver, herunder:
 • Ældreområdet, herunder folkepension mv.
 • Førtidspension 
 • Voksenhandicapområdet
 • Boliger til ældre og handicappede
 • Socialpsykiatri
 • Rådgivning og behandling af misbrugere
 • Frivilligt socialt arbejde 
 • Tilbud til særligt udsatte
 • Integration af flygtninge, bortset fra beskæftigelsesrettede opgaver
 • Dagcentre for ældre
 • Træning, genoptræning og rehabilitering.
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning
 • Kommunal tandpleje
 • Forebyggende sundhedsindsats.

Udvalget træffer endvidere afgørelse i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner på det sociale område, når det drejer sig om børn, unge og familier, bortset fra opgaver, der i henhold til denne vedtægt henhører under andre udvalg.

Udvalget varetager herudover den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende:

 • Specialindsats for børn og familier
 • Børnehandicapområdet
 • Vidtgående specialundervisning
 • Anbringelser af børn og unge uden for hjemmet med samtykke.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen om:

 • Politikker, sundhedsaftaler og planer inden for udvalgets område
 • Mål og resultatkrav, kvalitetsstandarder, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12