Medlemmer 2018-2021:

Bo Vesth (formand) (V)
Peter Hemmingsen (næstformand) (O)
Ulrik John Nielsen (L)
Anne-Mie Højsted Johansen (A)
Jacob Peter Loessl (Løsgænger) 

Teknik- og Miljøudvalgets møder i 2021

Onsdag den 13. januar
Onsdag den 3. februar
Onsdag den 10. marts
Onsdag den 7. april
Onsdag den 5. maj
Onsdag den 9. juni
Onsdag den 11. august
Onsdag den 15. september
Onsdag den 6. oktober
Onsdag den 3. november
Onsdag den 1. december 

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3560  Ølstykke.

Møderne begynder kl. 17.00.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område, herunder: 

 • Naturforvaltning og pleje
 • Miljøbeskyttelse
 • Vandløb 
 • Grundvand
 • Spildevand
 • Renovation
 • Vej- og trafik
 • Stier
 • Kollektiv trafik
 • Smart City
 • Vedligeholdelse af rekreative områder
 • Energi
 • Klimatilpasning
 • Materielgården

Udvalget varetager kommunens myndighedsopgaver, herunder tilsyn, i relation til selskaberne for vandforsyning og spildevand.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om:

 • Politikker og planer inden for udvalgets område
 • Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12