Pensionsnævnet

Pensionsnævnet i Egedal Kommune træffer afgørelser om tilkendelser, forhøjelser og frakendelser i førtidspensionsager.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

Egedal hører under Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Hovedstaden.

Handicapråd

Egedal Kommunes Handicapråd består af repræsentanter inden for handicapområdet samt repræsentanter for Byrådet.

Grønt råd

Egedal Kommune samarbejder med forskellige interessegrupper for at fremme bæredygtig udvikling i kommunen.

Seniorråd

Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældre-politiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører…

Kunstråd

Kunstrådet skal koordinere kunsten i Egedal Kommune og rådgive det politiske niveau om kunstforhold

Folkeoplysningsudvalget

Egedal Kommune har et Folkeoplysningsudvalg. Udvalget arbejder for det samlede foreningslivs rammer og vilkår i Egedal. Udvalget fungerer som kontakto…

Lokalarkiv- og Museumsråd

Rådet er rådgivende og initiativtagende om arkiv- og museumsforhold i forhold til Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: