Byrådet har besluttet at nedsætte et Arkiv- og Museumsudvalg, der skal kvalificere arbejdet med arkiver og museum i Egedal Kommune.

Arkiv- og Museumsudvalget er nedsat i henhold til kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4. 

Arkiv- og Museumsudvalgets opgaver:

  • Arkiv- og Museumsudvalget koordinerer arkiv-og museumsarbejdet i Egedal Kommune og rådgiver det politiske niveau

Arkiv- og Museumsudvalgets medlemmer:

Udvalget mødes 3-4 gange årligt og består af 8 medlemmer:

  •  Formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (formand)
  •  Medlem af Kultur- og Erhvervsudvalget Lasse Nørreskov (næstformand)
  •  4 medlemmer fra kommunens lokalhistoriske foreninger
  •  2 fra administrationen

Kontakt

Center for Administrativ Service

Kommunearkiv
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: arkiv@egekom.dk