Egedal Kommune

Medlemmer


Udvalget består af:

•  To medlemmer fra Egedal Kommunes Kultur- og Erhvervsudvalg.
•  Et medlem fra paraplyorganisationen Egedal Kulturelt Samråd.
•  Et medlem fra paraplyorganisationen Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd.
•  Et medlem fra paraplyorganisationen Egedal Idrætsfællesskab.
•  Et medlem fra paraplyorganisationen Aftenskolernes Samråd.
•  Et medlem, der repræsenterer de foreninger, som ikke er medlem af en paraplyorganisation.

Ansvarsområder


Folkeoplysningsudvalgets opgave er at træffe beslutning i:

•  Sager om anvisning af lokaler og udendørsanlæg
•  Sager om fastsættelse af ordensregler for kommunale lokaler.

Derudover inddrages udvalget i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed kommunen:
•  Politik for den folkeoplysende virksomhed.
•  Kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed.
•  Kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Kontakt

Kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 8003

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12