Samarbejdet sker i "Grønt Råd", hvor der diskuteres emner inden for kommunens natur-, plan- og miljøforhold.

Grønt Råd er kommunens dialogforum og samarbejdsorgan mellem interessegrupper og Egedal Kommune. Rådet er oprettet for at fremme en bæredygtig udvikling i kommunen. Rådet erstatter det tidligere Natursamråd og breder fokus ud, så miljø- og planforhold også får plads i rådets arbejde.

I Grønt Råd drøftes emner af betydning for kommunens natur-, plan- og miljøforhold. Det kan f.eks. være projekter, kampagner, kommunale/offentlige og private opgaver indenfor området, samt særlige forhold eller initiativer. Formanden for rådet er Bo Brøndum Pedersen (A) og næstformand er Ulrik John Nielsen (L).

Der er udarbejdet vedtægter for rådets formål, arbejde og sammensætning mv. Du kan kan læse mere om Rådets repræsentanter, vedtægter, referater og præsentationer fra møder nedenfor.

I Grønt Råd kan der nedsættes arbejdsgrupper med fokus på udvalgte emner. Bemærk at Grønt Råd udelukkende optager repræsentanter for foreninger, og ikke optager privatpersoner, jf. rådets vedtægter.

Repræsentanter og vedtægter

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: