Kunstrådets beføjelser

Kunstrådet blev oprettet af Byrådet i 2013 som et §17, stk. 4 udvalg. Rådet er derfor alene rådgivende og kan ikke råde over økonomiske beslutninger.

I Egedal købes kunst via midler udenfor driftsbudgettet: Når Egedal Kommune sælger grunde og ejendomme overføres 2% af salgsindtægterne til en kunstpulje. Kunstrådet kan anbefale frigivelse af midler, Økonomiudvalg og Byråd skal godkende, inden rådighedsbeløb frigives.

Kunstrådets medlemmer

Kunstrådet består af den enhver tid siddende borgmester, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget samt formand for Planudvalget. Derudover har kunstrådet i 2020 besluttet at udvide rådet med tre borgerrepræsentanter. Efter kommunalvalget i 2021 blev tre borgere valgt til kunstrådet. Læs mere her.

Rådets aktuelle medlemmer er:

 • Borgmester Vicky Holst Rasmussen (formand)
 • Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgsformand Charlotte Haagendrup
 • Planudvalgsformand Ulrik John Nielsen.
 • Louise Meltz, borgerrepræsentant
 • Heidi Johansen, borgerrepræsentant
 • Steen Meier, borgerrepræsentant

Kunstrådets opgaver

 • sikre en dynamisk koordinering af kommunens opgaver indenfor kunstområdet
 • at forestå rådgivning af det politiske niveau om kunstforhold
 • at initiere og komme med forslag til kunst- og kulturprojekter i forskellige skala

I kommissorium for Egedal Kunstråd kan du læse mere om kunstrådets opgaver og succeskriterier.

Kunststrategi 

Kunstrådet besluttede oktober 2019 at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en ny kunststrategi. På en række workshops kvalificerer politikere, borgere og tværfaglige arbejdsgrupper med interesse i kunst, kultur og byplanlægning derefter kunststrategien med særligt fokus på temaer, steder og funktioner.

Kunstrådet, Kultur- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkendte juni 2020 Egedals nye kunststrategi med følgende temaer (ikke i prioriteret rækkefølge):

 • Kunst i byrummet og ved eksisterende institutioner
 • Kunst i byudvikling
 • Kunst i natur, landskab og åbne rum
 • Kunst til sundhed, leg og bevægelse
 • Kunst på oversete steder
 • Kunst i arkitekturen

Se kunststrategien her.

I Tillæg til Kunststrategi kan du se eksempler på kunstværker, Egedal Kommune har realiseret i 2020-2022.

Mødeplan for 2023

 • Tirsdag den 27. juni kl. 17.30 - 19.00.  
 • Tirsdag den 26. september kl. 17.30 – 19.00.
Kunst I Egedal Dec 2020

Kort over kunst i Egedal

Egedals kunstværker er placeret i offentlige rum i by og land - primært udendørs til glæde for alle. Klik på det enkelte værk, for se og læse mere.

Den Kromatiske Passage Af Jakob Kvist. Foto Kim Matthäi Leland (2)

Læs mere om Kunst i Egedal

Den Kromatiske Passage af Jakob Kvist er et af ca. 60 værker i Egedal Kommune

Nyheder om kunst i Egedal
Trold ved Lille Soedal. Udført af kunstner Søren Brynjolf.
Nyhed

Nye legeskulpturer og legeplads ved Lille Sødal

To nye kunstværker i form af to nye legeskulpturer i træ står nu færdige på legepladsen ved Børnehuset Lille Sødal i Smørum. Legeskulpturerne er udfor…

Maleriet
Nyhed

Missede du ferniseringen? Vi gør det igen på torsdag

Alle kunstinteresserede får en chance til. Hvis du ikke kunne deltage i ferniseringen af det storslåede vægmaleri på borgmesterkontoret sidste uge, ka…

Aa Vil Liv Performancevandring (4)
Nyhed

Vi brugte alle sanser – vi var en del af forestillingen

Det var en flok meget fokuserede 6. klasses elever, der sammen med borgmesteren var en del af performancevandringen, som er første del ud af tre i kun…

Billede fra byggefesten i Stenløse Kulturhus, november, 2021
Nyhed

Fuldt blus på renoveringen af Stenløse Kulturhus

Arbejdet med at skabe de nye og forbedrede rammer om kultur- og fritidsaktiviteter i Stenløse Kulturhus er allerede påbegyndt, og efter en periode med…

Aa Vil Liv 1
Nyhed

168 elever får naturen helt ind under huden med ’Å Vil Liv’

Kunstprojektet Å Vil Liv skal vil give 168 elever og deres lærere en naturligfaglig og kunstnerisk tilgang til Mølleåens økosystem, når de gennem perf…

Grafik, der viser mennesker, der står i en ring
Nyhed

Tre borgere valgt til Egedals Kunstråd

Det er to nye og kvalificerede borgere, der sætter sig ved Kunstrådets bord sammen med rådets tre politikere. Den tredje borger er både kvalificeret o…

Kontakt

Kunstrådet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kunstraadet@egekom.dk
Tlf.: 7259 7601

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12