Kunstrådets beføjelser

Kunstrådet blev oprettet af Byrådet i 2013 som et §17, stk. 4 udvalg. Rådet er derfor alene rådgivende og kan ikke råde over økonomiske beslutninger.

I Egedal købes kunst via midler udenfor driftsbudgettet: Når Egedal Kommune sælger grunde og ejendomme overføres 2% af salgsindtægterne til en kunstpulje. Kunstrådet kan anbefale frigivelse af midler, Økonomiudvalg og Byråd skal godkende, inden rådighedsbeløb frigives.

Kunstrådets medlemmer

Kunstrådet består af den enhver tid siddende borgmester, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget samt formand for Planudvalget. Derudover har kunstrådet i 2020 besluttet at udvide rådet med tre borgerrepræsentanter. Rådets aktuelle medlemmer er:

 • Borgmester Vicky Holst Rasmussen (formand)
 • Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgsformand Charlotte Haagendrup
 • Planudvalgsformand Ulrik John Nielsen.
 • Louise Meltz, borgerrepræsentant
 • Heidi Johansen, borgerrepræsentant
 • Steen Meier, borgerrepræsentant

Kunstrådets opgaver

 • at forestå rådgivning af det politiske niveau om kunstforhold
 • at komme med forslag til indkøb af kunst

I kommissorium for Egedal Kunstråd kan du læse mere om kunstrådets opgaver og succeskriterier.

Kunststrategi 

Kunstrådet besluttede oktober 2019 at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en ny kunststrategi. På en række workshops kvalificerer politikere, borgere og tværfaglige arbejdsgrupper med interesse i kunst, kultur og byplanlægning derefter kunststrategien med særligt fokus på temaer, steder og funktioner.

Kunstrådet, Kultur- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkendte juni 2020 Egedals nye kunststrategi med følgende temaer (ikke i prioriteret rækkefølge):

 • Kunst i byrummet og ved eksisterende institutioner
 • Kunst i byudvikling
 • Kunst i natur, landskab og åbne rum
 • Kunst til sundhed, leg og bevægelse
 • Kunst på oversete steder
 • Kunst i arkitekturen

Se kunststrategien her.

Foreløbig mødeplan for 2022

 • Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 - 20.00. Politikere vælger borgerrepræsentanter 
 • Tirsdag den 19. april 2022 kl. 17.30 - 19.00. Første møde med de nye borgerrepræsentanter 
 • Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 18.00 - 19.30.
 • Flere mødedatoer følger efter første møde med de nye borgerrepræsentanter
Kunst I Egedal Dec 2020

Kort over kunst i Egedal

Egedals mange kunstværker er placeret i offentlige rum i by og land - hovedsageligt udendørs til glæde for alle. Klik på "i" og på værket for flere in…

Den Kromatiske Passage Af Jakob Kvist. Foto Kim Matthäi Leland (2)

Læs mere om Kunst i Egedal

Den Kromatiske Passage af Jakob Kvist er et 50 værker i Egedal Kommune

I Mellem Tiden Af Mette Mailund Strong Fernis 29. Okt 21 2
Nyhed

Efterlysning: Vil du være med i Egedal Kommunes Kunstråd?

Har du en mening om kunst og kultur og er du borger i Egedal Kommune? Så er det måske dig, der skal være en del af Kunstrådet. Lige nu er der plads ti…

Kontakt

Kunstrådet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kunstraadet@egekom.dk
Tlf.: 7259 7601

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12