Kunstrådets beføjelser

Kunstrådet blev oprettet af Byrådet i 2013 som et §17, stk. 4 udvalg. Rådet er derfor alene rådgivende og kan ikke råde over økonomiske beslutninger.

I Egedal købes kunst via midler udenfor driftsbudgettet: Når Egedal Kommune sælger grunde og ejendomme overføres 2% af salgsindtægterne til en kunstpulje. Kunstrådet kan anbefale frigivelse af midler, Økonomiudvalg og Byråd skal godkende inden rådighedsbeløb frigives.

Kunstrådets medlemmer

Kunstrådet består af den enhver tid siddende borgmester, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget samt formand for Planudvalget. Derudover har kunstrådet i 2020 besluttet at udvide rådet med tre borgerrepræsentanter. Rådets aktuelle medlemmer er:

 • Borgmester Karsten Søndergaard (formand)
 • Kultur- og Erhvervsudvalgsformand Charlotte Haagendrup
 • Planudvalgsformand Ib Sørensen
 • Kulturformidler Louise Meltz
 • Skuespiller Marianne Mortensen
 • Keramiker Allan Hytholm

Kunstrådets opgaver

 • at forestå rådgivning af det politiske niveau om kunstforhold
 • at komme med forslag til indkøb af kunst

I kommissorium for Egedal Kunstråd kan du læse mere om kunstrådets opgaver og succeskriterier.

Kunststrategi 

Kunstrådet besluttede oktober 2019 at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en ny kunststrategi. På en række workshops kvalificerer politikere, borgere og tværfaglige arbejdsgrupper med interesse i kunst, kultur og byplanlægning derefter kunststrategien med særligt fokus på temaer, steder og funktioner.

Kunstrådet, Kultur- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkendte juni 2020 Egedals nye kunststrategi med følgende temaer (ikke i prioriteret rækkefølge):

 • Kunst i byrummet og ved eksisterende institutioner
 • Kunst i byudvikling
 • Kunst i natur, landskab og åbne rum
 • Kunst til sundhed, leg og bevægelse
 • Kunst på oversete steder
 • Kunst i arkitekturen

Se den nye kunststrategi her

Planlagte møder i 2021

 • Tirsdag den 2. marts 2021 kl. 17.30 - 19.00
 • Onsdag den 14. april 2021 kl. 17.30 - 19.00
 • Onsdag den 1. september 2021 kl. 17.00 - 18.30
 • Tirsdag den 7. december 2021 kl. 17:00
Kunst I Egedal Dec 2020

Kort over kunst i Egedal

Egedals mange kunstværker er placeret i offentlige rum i by og land - hovedsageligt udendørs til glæde for alle. Klik på "i" og på værket for flere in…

Kontakt

Kunstrådet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kunstraadet@egekom.dk
Tlf.: 7259 7601

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12