Byrådet har i 2013 nedsat et kunstråd, der skal varetage en dynamisk koordinering af kunsten i Egedal Kommune.

Kunstrådet er nedsat i henhold til kommunestyrelseslovens § 17, stk.4.

Kunstrådets opgaver

  • at forestå rådgivning af det politiske niveau om kunstforhold
  • at komme med forslag til indkøb af kunst

Kunstrådets medlemmer

  • Borgmesteren som født formand
  • Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget
  • Formanden for Planudvalget

I kommissorium for Egedal Kunstråd kan du læse mere om kunstrådet.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12