Rådet er rådgivende og initiativtagende om arkiv- og museumsforhold i forhold til Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, og inden for udvalgets område medvirker til at kvalificere sagsbehandlingen af punkter om arkiv- og museumsforhold, der forelægges Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Lokalarkiv- og Museumsrådet skal sikre et løbende samspil og styrke og udbygge samarbejdet mellem det politiske niveau og borgerne.

Lokalarkiv- og Museumsrådet er nedsat i henhold til kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4. 

Lokalarkiv- og Museumsrådets opgaver:

  • Arkiv- og Museumsudvalget koordinerer arkiv-og museumsarbejdet i Egedal Kommune og rådgiver det politiske niveau

Lokalarkiv- og Museumsrådets medlemmer:

Udvalget mødes 3-4 gange årligt og består af 7 medlemmer:

  •  Formand for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (formand)
  •  4 medlemmer fra kommunens lokalhistoriske foreninger
  •  2 fra administrationen

Kontakt

Center for Administrativ Service

Kommunearkiv
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: arkiv@egekom.dk

Del: