Når du som borger er vurderet til ikke længere at kunne varetage et arbejde, og det er dokumenteret at arbejdsevnen ikke kan forbedres, kan der indstilles til pensionsnævnet om førtidspension.

Sagerne bliver behandlet på vegne af Kommunalbestyrelsen og indstilles af Jobcenteret.

Som borger kan du også selv anmode om, at der påbegyndes en sag om førtidspension.
I disse tilfælde vurderes sagen i forhold til det allerede eksisterende oplysningsgrundlag - dvs. kommunen indhenter ikke yderligere oplysninger eller iværksætter yderligere afklarende foranstaltninger.

Der skal altid forud for behandlingen af en sag om førtidspension foretages en vurdering af personens arbejdsevne/erhvervsevne i Jobcenteret.

Pensionsnævnet består af 2 personer og der afholdes møde 2 gange om måneden.

Pensionsnævnet træffer endvidere afgørelse om retten til invaliditetsydelse, bistands- og plejetillæg, forhøjelse af pensioner samt frakendelser.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.