Seniorrådet fungerer som bindeled med det politiske system og kommunens ældre borgere. Seniorrådet i Egedal Kommune består af medlemmer, der er valgt til en fireårig-periode. Alle personer med fast bopæl i Egedal og som er fyldt 60 år har valgret og er valgbar til Seniorrådet.

Seniorrådet består af 9 personer + suppleanter.

Valgperioden for det siddende Seniorråd er fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Medlemsliste og kontakt oplysninger for Seniorrådet.

Seniorrådsmøder

Seniorrådet mødes normalt én gang om måneden.

Mødeplan for 2022.

Seniorrådets årsberetninger og handleplaner

Handleplan for 2020-2023.

Handleplan for 2017-2020.

Seniorrådets årsberetning 2021 - Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale nøgletal

Seniorrådets årsberetning 2020

 

Referater og høringssvar

Seniorrådets referater & høringssvar.

 

Formålet med Seniorrådet

Seniorrådet arbejder med at:

  • Være med til at styrke og udvikle kommunens seniorpolitik
  • Være med til at tilbyde samarbejde mellem kommunens pensionister og seniororganisationer og de kommunale behov
  • Være med til at sikre, hos pensionisterne og seniorernes problemer bliver fremlagt for kommuner

Byrådet har pligt til at høre Seniorrådet om alle spørgsmål, der har betydning for ældre. Seniorrådet skal høre alle forslag, der er fremlagt i forskellige fagudvalg og i Byrådet, hvis der er fortælling om ældre vilkår. Høringspligten gælder også for afgørelser, som træffes af administrationen.

Seniorrådet er en selvstændig, kommunal forvaltningsmyndighed, og der er grundlæggende regler om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.

Medlemmerne af Seniorrådet arbejdsgiver uafhængigt af tilhørsforhold til partipolitik og ældre organisationer. Seniorrådet skal ikke alene arbejde for svage ældre, men for alle ældre i Egedal kommune.

Der er valg til Egedal Kommunes Seniorråd hver fjerde år. Alle personer, der har fast bopæl i Egedal Kommune, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til Seniorrådet.

Læs Seniorrådets styrelsesvedtægter her.

Underskrevet tillæg til Styrelsesvedtægt 2021.

 

FN's Internationale Temadag for Ældre

Seniorrådet markerer FN-dagen med et arrangement med foredrag, mad og fællessang. Se mere vedr. arrangementet som afholdes i HEP-huset d. 14. oktober 2022, og hvordan du sikre dig en billet via nedenstående link.

FN dag - Seniorråd

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12