Seniorrådet fungerer som bindeled med det politiske system og kommuner ældre borgere. Seniorrådet i Egedal Kommune består af medlemmer, der er valgt til en fireårig-periode. Alle personer med fast bopæl i Egedal og som er fyldt 60 år har valgret og er valgbar til Seniorrådet.

Næste valg afholdes den 16. november 2021.

I 2020 har Seniorrådet udarbejdet og ny handleplan for 2020-2023

Handleplan for 2017-2020

Seniorrådsvalg 2021

Den 16. november 2021 er der valg til Seniorrådet i Egedal.

Seniorrådsvalget gennemføres som et fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget 16. november.

Læs mere om valget her .

Seniorrådsmøder

Mødeplan 2021

Seniorrådets medlemsliste 2018 - 2021

Valgperioden for det valgte Seniorråd er fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.
Seniorrådet mødes 11 gange årligt.

Spørgsmål og svar i forbindelse med workshop 3 - Kultur- og fritidsaktiviteter .

Kommuneplan

Seniorrådet vil gerne sikre udbredelse af nye boligformer til ældre, herunder flere plejehjemspladser frem mod 2032.

Læs forslag og ideer til Kommuneplan 2021 her .

Seniorrådets årsberetning

Seniorrådets årsberetning 2020

Seniorrådets årsberetning 2019

Referater og høringssvar

Seniorrådets referater & høringssvar.

Formålet med Seniorrådet

Seniorrådet arbejder med at:

  • Være med til at styrke og udvikle kommunens seniorpolitik
  • Være med til at tilbyde samarbejde mellem kommunens pensionister og seniororganisationer og de kommunale behov
  • Være med til at sikre, hos pensionisterne og seniorernes problemer bliver fremlagt for kommuner

Byrådet har pligt til at høre Seniorrådet om alle spørgsmål, der har betydning for ældre. Seniorrådet skal høre alle forslag, der er fremlagt i forskellige fagudvalg og i Byrådet, hvis der er fortælling om ældre vilkår. Høringspligten gælder også for afgørelser, som træffes af administrationen.

Seniorrådet er en selvstændig, kommunal forvaltningsmyndighed, og der er grundlæggende regler om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.

Medlemmerne af Seniorrådet arbejdsgiver uafhængigt af tilhørsforhold til partipolitik og ældre organisationer. Seniorrådet skal ikke alene arbejde for svage ældre, men for alle ældre i Egedal kommune.

Der er valg til Egedal Kommunes Seniorråd hver fjerde år. Alle personer, der har fast bopæl i Egedal Kommune, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til Seniorrådet.

Læs Seniorrådets styrelsesvedtægter her.

Underskrevet tillæg til Styrelsesvedtægt 2021.

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12