Seniorrådet fungerer som bindeled med det politiske system og kommunens ældre borgere. Seniorrådet i Egedal Kommune har ni medlemmer, der er valgt for en fireårig periode. Alle personer med fast bopæl i Egedal, og som er fyldt 60 år har valgret og er valgbare til Seniorrådet.

I efteråret 2016 har Seniorrådet udarbejdet en Handleplan for 2017-2020.

I handleplanen kan du læse om holdninger til aktuelle ældre-politiske områder.

Seniorrådsmøder

Mødeplan for 2020.

Seniorrådets medlemsliste 2018 - 2021.

Valgperioden for det nyvalgte Seniorråd er fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.
Seniorrådet mødes 11 gange årligt.

Seniorrådets årsberetning

Seniorrådetes årsberetning 2019.

Referater og høringssvar

Seniorrådets referater & høringssvar.

Formålet med Seniorrådet

Seniorrådet arbejder med at:

  • Være med til at styrke og udvikle kommunens seniorpolitik
  • Være med til at fremme samarbejdet mellem kommunens pensionist- og seniororganisationer og de kommunale myndigheder
  • Være med til at sikre, at pensionisternes og seniorernes problemer bliver fremlagt for kommunen

Byrådet har pligt til at høre Seniorrådet om alle spørgsmål, der har betydning for ældre. Seniorrådet skal høres om alle forslag, der forelægges i de forskellige fagudvalg og i Byrådet, hvis sagen vedrører ældres vilkår. Høringspligten gælder også for afgørelser, som træffes af administrationen.

Seniorrådet er en selvstændig, kommunal forvaltningsmyndighed, og er derfor omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.

Medlemmerne af Seniorrådet arbejder uafhængigt af tilhørsforhold til partipolitik og ældre-organisationer. Seniorrådet skal ikke alene arbejde for svage ældre, men for alle ældre i Egedal Kommune.

Der afholdes valg til Egedal Kommunes Seniorråd hver fjerde år. Alle personer, der har fast bopæl i Egedal Kommune, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til Seniorrådet.

Læs Seniorrådets styrelsesvedtægter.

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12