Valg til Seniorrådet den 16. november 2021

Seniorrådsvalget gennemføres som et fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget 16. november.

Der vil desuden være mulighed for at brevstemme som til kommunal- og regionsrådsvalget.

Seniorrådet arbejder for at sikre bedst mulige forhold for alle ældre borgere i kommunen. Både for dem der har behov for hjælp, og for dem der kan klare sig selv.

Seniorrådet fungerer som kontaktorgan mellem kommunens ældre borgere og Byrådet. Seniorrådet beskæftiger sig med og udtaler sig om kommunens ældrepolitik og alle øvrige forhold, der vedrører ældre.

Ønsker du at stille op til valget?

Personer, der på valgdagen er fyldt 60 år og har fast bopæl i Egedal Kommune, er valgbare og stemmeberettigede. De opstillede kandidaters valgbarhed godkendes af kommunen.

Seniorrådet afholder tre informations- og opstillingsmøder, hvor du har mulighed for at udfylde en kandidatliste, hvis du har lyst til at stille op til Seniorrådet i Egedal Kommune. Informations- og opstillingsmøderne afholdes på følgende steder og lokationer:

Mandag den 30. august 2021 kl. 13:00 Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum.
Mandag den 30. august 2021 kl. 10:00 HEP-huset Stenløse, Carlsbergvej 4, 3660 Stenløse.
Mandag den 30. august 2021 kl. 13:00 Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til formand for Seniorrådet, Bjarne Larsen, mail: bjla@live.dk eller på sms til 4070 6893.
Har du ikke mulighed for at møde op på nogle af ovenstående informations- og opstillingsmøder kan du printe kandidatlisten her. Du er også velkommen til at kontakte formand for Seniorrådet, Bjarne Larsen.

Kandidatlisten skal være Egedal Kommune i hænde senest den 15. september 2021 kl. 12.00.

Del: