Valg til Seniorrådet den 16. november 2021

Seniorrådsvalget gennemføres som et fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november.

Der vil desuden være mulighed for at brevstemme fra tirsdag den 5. oktober 2021. Du kan brevstemme i Borgerservice på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, på Smørum Bibliotek, Flodvej 68, 2765 Smørum og Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke fra den 5. oktober 2021. Som vælger kan du brevstemme til og med fredag den 12. november 2021. Du skal dog huske legitimation (pas, kørekort, sundhedskort eller lignende).

Egedal Kommunes Borgerservices åbningstider for brevstemmeafgivning fra 5. oktober til og med 12. november:

Mandage 08:00-14:00
Tirsdage  10:00-14:00
Onsdage 10:00-14:00
Torsdage 10:00-17:30
Fredage 10:00-12:00
Fredag den 12. november 09:00-16:00

Smørum og Ølstykke bibliotekers åbningstider for brevstemmeafgivning fra 5. oktober til og med 12. november:

Mandage 13:00-18:00
Tirsdage 10:00-17:00
Onsdage 13:00-17:00
Torsdage 13:00-17:00
Fredage 10:00-14:00
Lørdage 10:00-14:00

Ganløse Bibliotek har åbent for brevstemmeafgivning den 3. og 11. november, begge dage fra kl. 14:00-17:00.

Du kan bestille tid til brevstemmeafgivning i Borgerservice på Egedal Rådhus enten på kommunens hjemmeside eller ved at ringe på tlf. 7259 6000.

Kandidater

Kandidaterne til dette års seniorrådsvalg er:

 

Annie Havnsø Thomasen

Bjarne Larsen

Bo Otterstrøm

Frank Friis Pedersen

Inge Killerich

Joan Nødskov Pedersen

Jørgen Lange

Jørgen Storm

Karen Jensen

Kim Røgen

Kirsten Daugaard

Michael Krautwald-Rasmussen

Per Husted Sørensen

 

Her kan du finde en udvidet Præsentation af kandidater.

 


Seniorrådet fungerer som kontaktorgan mellem kommunens ældre borgere og Byrådet. Seniorrådet beskæftiger sig med, og udtaler sig om, kommunens ældrepolitik og alle øvrige forhold, der vedrører ældre.Seniorrådet arbejder for at sikre bedst mulige forhold for alle ældre borgere i kommunen. Både for dem der har behov for hjælp, og for dem der kan klare sig selv.

Hjælpemidler ved brevstemmeafgivningen og på valgdagen

Hjælpemidler, der stilles til rådighed ved brevstemmeafgivningen og på valgdagen: Der stilles sorte penne, lupper og LED-lamper til rådighed på alle afstemningssteder og på alle de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

Ved brevstemmeafgivningen i Borgerservice på Egedal Rådhus stilles endvidere hæve-/sænkebord og CCTV til rådighed.

Der stilles hæve-/sænkebord og CCTV til rådighed på afstemningsstedet Stenløse Hallen på valgdagen.

Brevstemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet.

Ansøgningsblanket kan fås/rekvireres i Borgerservice eller her. Den udfyldte ansøgningsblanket skal være Borgerservice, Egedal Rådhus i hænde senest torsdag den 4. november kl. 18.00. Eller du kan ringe til Borgerservice på tlf. 7259 6000.

Stemme på et andet afstemningssted

Vælgere der på grund af handicap eller nedsat førlighed kan blive overført til et andet afstemningssted på valgdagen.

Ansøgningsblanket kan fås/rekvireres i Borgerservice eller her. Den udfyldte ansøgningsblanket skal være Borgerservice, Egedal Rådhus i hænde senest mandag den 8. november kl. 12.00.  Eller du kan ringe til Borgerservice på tlf. 7259 6000 inden mandag den 8. november kl. 12.00.

 

Del: