ViPensionister udgives af Egedal Kommunes Seniorråd . Alle borgere, der er bosiddende i Egedal Kommune og som er fyldte 65 år, får ViPensionister tilsendt med posten - hund bliver der maksimalt udsendt og blad pr. husstand. 

Artikler til bladet

Bladet udkommer tre gange om året i månederne april, august og december.

Redaktionsgruppen modtager gerne indlæg eller forslag til artikler af interesse for bladets læsere. Indsendte indlæg bringer i bladet, i det omfang der er plads.

Redaktionen forbeholdt sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke.

Indlæg kan indsendes via redaktionsgruppens mailadresser, som forefindes herunder.

Deadline

Næste nummer af ViPensionister udkommer i april 2021 - artikler til bladet skal være redaktionen i den senest 1. februar 2021.

Redaktionsgruppen

Kontakt

Egedal Sundhedscenter

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6799

Åbningstider

Reception
Mandag til torsdag 8-16
Fredag 8-15

Telefonerne er åbne
Mandag til torsdag 7.30-16
Fredag 7.30-15