ViPensionister udgives af Egedal Kommunes Seniorråd.

Alle borgere, der er bosiddende i Egedal Kommune og som er fyldt 65 år, får ViPensionister tilsendt med posten - dog bliver der maksimalt udsendt et blad pr. husstand.

Artikler til bladet

Bladet udkommer tre gange om året i månederne april, august og december.

Redaktionsgruppen modtager gerne indlæg eller forslag til artikler af interesse for bladets læsere. Indsendte indlæg bringes i bladet, i det omfang der er plads.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke.

Indlæg kan indsendes via redaktionsgruppens mailadresser, som forefindes herunder.

Deadline

Næste nummer af ViPensionister udkommer i august 2020 - artikler til bladet skal være redaktionen i hænde senest 1. juni 2020.

Redaktionsgruppen

Kontakt

Egedal Sundhedscenter

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6799

Åbningstider

Reception
Mandag til torsdag 8-16
Fredag 8-15

Telefonerne er åbne
Mandag til torsdag 7.30-16
Fredag 7.30-15