ViPensionister udgives af Egedal Kommunes Seniorråd . Alle borgere, der er bosiddende i Egedal Kommune og som er fyldt 65 år, får ViPensionister tilsendt med posten - dog bliver der maksimalt udsendt et blad pr. husstand. 

Artikler til bladet

ViPensionister udkommer tre gange om året i hhv. april, august og december.

Redaktionsgruppen modtager gerne indlæg eller forslag til artikler af interesse for bladets læsere. Indsendte indlæg bringes i bladet, i det omfang der er plads.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke.

Indlæg kan indsendes via redaktionsgruppens mailadresser, som du finder herunder.

Deadline

Næste nummer af ViPensionister udkommer april 2022.
Artikler skal være redaktionen i hænde senest 15. februar 2022.

Redaktionsgruppen per 1. januar 2022

  • Jørgen Storm, 29279602, stormto@hotmail.com, Ansvarshavende redaktør  
  • Per Husted Sørensen, 21472625, husted@smoerumnet.dk 
  • Inge Killerich, 41406191, kif@post12.tele.dk
  • Kim Røgen, 26120879, kimroegen@msn.com
  • Ruddi L. Würtzen, 40166878, ruddi@mail.dk 

Kontakt

Egedal Sundhedscenter

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6799

Åbningstider

Reception
Mandag til torsdag 8-16
Fredag 8-15

Telefonerne er åbne
Mandag til torsdag 7.30-16
Fredag 7.30-15