ViPensionister har pr. 1. maj 2022 ændret navn til ViSeniorer.

ViSeniorer udgives af Egedal Kommunes Seniorråd. Alle borgere, der er bosiddende i Egedal Kommune og som er fyldt 65 år, får ViSeniorer tilsendt med posten - dog bliver der maksimalt udsendt et blad pr. husstand. 

Artikler til bladet

ViSeniorer udkommer tre gange om året i hhv. april, august og december.

Redaktionsgruppen modtager gerne indlæg eller forslag til artikler af interesse for bladets læsere. Indsendte indlæg bringes i bladet, i det omfang der er plads.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke...

Indlæg kan indsendes via redaktionsgruppens mailadresser, som du finder herunder.

Deadline

Næste nummer af ViSeniorer udkommer december 2022.
Artikler skal være redaktionen i hænde senest 1. oktober 2022.

Redaktionsgruppen per 1. januar 2022

Kontakt

Egedal Sundhedscenter

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6799

Åbningstider

Reception
Mandag til torsdag 8-16
Fredag 8-15

Telefonerne er åbne
Mandag til torsdag 7.30-16
Fredag 7.30-15