Du kan læse det nyeste blad her - december 2022.


Artikler til bladet

ViSeniorer udgives af Egedal Kommunes Seniorråd og udkommer tre gange om året i hhv. april, august og december.

Redaktionsgruppen modtager gerne indlæg eller forslag til artikler af interesse for bladets læsere. Indsendte indlæg bringes i bladet, i det omfang der er plads. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke.

Indlæg kan indsendes via redaktionsgruppens mailadresser, som du finder herunder.

Deadline

Næste nummer af ViSeniorer udkommer april 2023.
Artikler skal være redaktionen i hænde senest 1. februar 2023.

Redaktionsgruppen per 1. januar 2022

Kontakt

Egedal Sundhedscenter

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6799

Åbningstider

Reception
Mandag til torsdag 8-16
Fredag 8-15

Telefonerne er åbne
Mandag til torsdag 7.30-16
Fredag 7.30-15