Den 1. juni 2022 skal vi stemme om, hvorvidt Danmark skal beholde eller afskaffe forsvarsforbeholdet, i de dele af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet.

Seneste folkeafstemning blev afholdt i 2014, hvor vi stemte om forslag til lov om en fælles patentdomstol i EU.

Brevafstemning
Forud for Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet, den 1. juni 2022, er der i Egedal Kommune mulighed for at stemme, pr. brev, fra den 20. april 2022 følgende steder:

Borgerservice på Egedal Rådhus
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Smørum Bibliotek
Flodvej 68
2765 Smørum

Ølstykke Bibliotek
Østervej 1A
3650 Ølstykke

Som vælger kan du brevstemme i enhver kommune til og med lørdag den 28. maj 2022. Du kan brevstemme uden valgkort, du skal blot medbringe legitimation (pas, kørekort, sundhedskort eller lignende).

Det er ikke muligt at brevstemme på følgende dage: Store bededag fredag den 13. maj og Kristi himmelfartsdag torsdag den 26. maj 2022.

Egedal Kommunes Borgerservice har åbent for brevstemmeafgivning fra 20. april 2022:

Mandage 8-14
Tirsdage 10-14
Onsdage 10-14
Torsdage 10-17:30
Fredage (også den 27.5.2022) 10-12

Sidste dag der kan brevstemmes i Borgerservice er lørdag den 28. maj kl. 9-16.
Hvis du skal brevstemme i Borgerservice på Egedal Rådhus bedes du bestille tid enten på kommunens hjemmeside eller ved at ringe på tlf. 7259 6000.

Smørum og Ølstykke biblioteker har åbent for brevstemmeafgivning fra 20. april 2022:

Mandage 13-18
Tirsdage 10-17
Onsdage 13-17
Torsdage 13-17
Fredage 10-14
Lørdage 10-14

Sidste dag der kan brevstemmes på Smørum og Ølstykke biblioteker er fredag 27. maj 2022 kl. 10-14.

Hjælpemidler
Der stilles sorte penne, lupper, LED-lamper og overlægsplader til rådighed på alle afstemningssteder og på alle de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.
Ved brevstemmeafgivningen i Borgerservice på Egedal Rådhus stilles endvidere hæve-/sænkebord og CCTV til rådighed.
Der stilles hæve-/sænkebord og CCTV til rådighed på afstemningsstedet Stenløse Hallen på valgdagen.

Se informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler ved folkeafstemning den 1. juni 2022 her.

Del: