Kommunalvalgskilt

Du kan læse mere om kommunale valg og valg til regionsrådsvalg på Folketingets hjemmeside: Regional- og Kommunalvalg.

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg, af 21 medlemmer til Egedal Byråd, for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.

For at kunne stemme ved et kommunalvalg, skal du have valgret. Valgret til Egedal Byråd har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen. For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af 4 års forudgående fast bopæl i riget.

De ovenstående personer, der alle har valgret til kommunale og regionale valg, optages automatisk på valglisten.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:
• udlændinge, der er på tålt ophold,
• udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
• udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
• udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

Hvem kan stille op?
Alle, der kan stemme til byrådsvalg, kan også vælges til byrådet, medmindre man er idømt eller har vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed. Udgangspunktet er, at man mister sin valgbarhed, hvis man idømmes frihedsstraf, eller hvis man ubetinget frakendes førerretten til bil. Du kan læse mere om tab af valgbarhed på grund af straf her.

Valgretsbetingelserne skal være opfyldt senest 43 dage før valgdagen.
Aldersbetingelsen og betingelsen vedr. varigheden af fast bopæl i Danmark skal senest være opfyldt på valgdagen.

Kandidatlister
Kandidatlister kan tidligst indleveres til Sekretariat for Politik og Ledelse, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke tirsdag den 14. september 2021 og senest tirsdag den 28. september 2021, kl. 12.00. Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 stillere.

Partier der blev valgt ind i Byrådet ved sidste valg, og som stadig er repræsenteret om tirsdagen, 9 uger før valgdagen i Byrådet, kan anmode om at blive fritaget for at indsamle stillere. Anmodningen indgives på kandidatanmeldelsen.

For partier, der allerede er valgt ind i Byrådet, kan kandidatanmeldelsen med anmodning om fritagelse for kravet om stillere tidligst indleveres til Sekretariat for Politik og Ledelse, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke tirsdag den 31. august 2021 og senest tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00.

Listen kan højst indeholde 25 kandidater. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om kandidatlistens listebetegnelse.

Anmeldelse af valgforbund og listeforbund skal være indleveret skriftligt samme sted, senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00, og skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.
Blanketter til kandidatlister og anmeldelser om valgforbund/listeforbund fås i Sekretariat for Politik og Ledelse, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, på tlf. 72596227 eller e-mail: hanne.sylvest@egekom.dk 

Brevstemmeafgivning
Du kan brevstemme i alle kommuner og ikke kun den kommune du bor i, fra tirsdag den 5. oktober 2021. Sidste frist for at brevstemme er fredag den 12. november 2021. I Egedal kan man brevstemme i Borgerservice på Egedal Rådhus, Smørum Bibliotek og Ølstykke Bibliotek.
Der skal fremvises legitimation, pas, kørekort eller sundhedskort.

Valgdagen
Valgstederne har åbent fra kl. 08.00-20.00. I stemmelokalet har valgstyrerne ansvaret for, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig. Valgstyrerne får hjælpe af tilforordnede vælgere.

Valgsteder
Det fremgår af dit valgkort, hvor du skal stemme. Er du i tvivl om dette, er du velkommen til at kontakte Borgerservice på telefon 7259 6000.

I Egedal har vi 9 valgsteder:
Ledøje Forsamlingshus, Øbakkevej 6, 2765 Smørum
Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum
Ganløse Hallen, Vestergade 5, Ganløse, 3660 Stenløse
Stenløse Hallen, Præstegårdsvej 20, 3660 Stenløse
Veksø Multihal, Gl. Hovevej 14, 3670 Veksø
Slagslunde Forsamlingshus, Klokkekildevej 8, Slagslunde, 3660 Stenløse
Bækkegårdsskolen, Bækkegårds Plads 2, 3650 Ølstykke
Stengårdsskolen, Stengårds Plads 2, 3650 Ølstykke
Ølstykkehallen, Tranekærvej 1, 3650 Ølstykke (Vælgere, som tidligere har stemt på Toftehøjskolen, skal nu stemme i Ølstykkehallen.)

Valgplakater
Valgplakater må hænges op fra kl. 12.00 lørdag den 23. oktober 2021.

Seniorrådsvalg
Samtidig med valget til Byrådet og Region afholdes der seniorrådsvalg.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12