Kommunalvalgskilt

Du kan læse mere om kommunale valg og valg til regionsrådsvalg på Folketingets hjemmeside Regional- og Kommunalvalg.

For at kunne stemme ved et kommunalvalg skal du have valgret. At have valgret vil sige, at du opfylder betingelserne for at deltage i valg. Valgret har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og som herudover enten 

  • har dansk indfødsret,
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge eller
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste tre år forud for valgdagen.

Formular til opstilling

Du skal bruge den officielle formular til kandidatanmeldelse, som udarbejdes af Indenrigs- og Boligministeriet. Formularen til kandidatanmeldelse er endnu ikke klar, men i 2017 kunne den afhentes fra juli måned.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12