Kommunalvalgskilt

Du kan læse mere om kommunale valg og valg til regionsrådsvalg på Folketingets hjemmeside: Regional- og Kommunalvalg.

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg, af 21 medlemmer til Egedal Byråd, for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025.

Valg
 • Mandatfordeling 2021

  Med forbehold for fintælling onsdag den 17.11.:

  A - Socialdemokratiet - 5 mandater

  B - Radikale Venstre - 1 mandat

  C - Det Konservative Folkeparti - 3 mandater

  F - SF, Socialistisk Folkeparti - 2 mandater

  L - Lokallisten Ny Egedal - 4 mandater

  V - Venstre, Danmarks Liberale Parti - 5 mandater

  Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne - 1 mandat

 • Stemmeprocent 2021

  I 2021 er der 33676 stemmeberettigede.

  I 2021 er der 2596, der har brevstemt.

  Stemmeprocent
  Kl.  9.00: 11,2%
  Kl. 14.00: 36,33 %

  Kl. 18.00: 59,56%

  Samlet stemmeprocent kl. 20.00: 71,9%

 • Stemmeprocent 2017

  I 2017 var der 32368 stemmeberettigede.
  I 2017 var der 1134, der brevstemte.

  Stemmeprocent 2017:
  Kl. 09.00, 07,51 % (13,0 % kl. 11)
  Kl. 14.00, 28,80 % (30,4 % kl. 15)
  Kl. 18.00, 59,75 % (68,9 % kl. 19)

  (2013-tal i parentes.)

  Stemmeprocent 21. november 2017: 75,75 %
  Stemmeprocent 19. november 2013: 77,3 %

 • Kandidatlister

  Se kandidatliste her

  Kandidatlister kan tidligst indleveres til Sekretariat for Politik og Ledelse, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke tirsdag den 14. september 2021 og senest tirsdag den 28. september 2021, kl. 12.00. Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 stillere.
  Partier der blev valgt ind i Byrådet ved sidste valg, og som stadig er repræsenteret om tirsdagen, 9 uger før valgdagen i Byrådet, kan anmode om at blive fritaget for at indsamle stillere. Anmodningen indgives på kandidatanmeldelsen.

  For partier, der allerede er valgt ind i Byrådet, kan kandidatanmeldelsen med anmodning om fritagelse for kravet om stillere tidligst indleveres til Sekretariat for Politik og Ledelse, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke tirsdag den 31. august 2021 og senest tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00.

  Listen kan højst indeholde 25 kandidater. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om kandidatlistens listebetegnelse.

  Anmeldelse af valgforbund og listeforbund skal være indleveret skriftligt samme sted, senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00, og skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.
  Blanketter til kandidatlister og anmeldelser om valgforbund/listeforbund fås i Sekretariat for Politik og Ledelse, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, på tlf. 72596227 eller e-mail: hanne.sylvest@egekom.dk

 • Hjælpemidler ved brevstemmeafgivningen og på valgdagen

  Hjælpemidler, der stilles til rådighed ved brevstemmeafgivningen og på valgdagen: Der stilles sorte penne, lupper og LED-lamper til rådighed på alle afstemningssteder og på alle de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme. Ved brevstemmeafgivningen i Borgerservice på Egedal Rådhus stilles endvidere hæve-/sænkebord og CCTV til rådighed. Der stilles hæve-/sænkebord og CCTV til rådighed på afstemningsstedet Stenløse Hallen på valgdagen.

 • Hvor skal jeg stemme?

  Det fremgår af dit valgkort, hvor du skal stemme. Er du i tvivl om dette, er du velkommen til at kontakte Borgerservice på telefon 7259 6000.

  Vælgere, som tidligere har stemt på Toftehøjskolen, skal nu stemme i Ølstykke Hallen. Vi tilbyder bustransport til ældre og gangbesværede i Ølstykkeområdet.
  Bussen kører i pendulfart mellem Ølstykke St., Toftehøjgrunden og Ølstykke Hallen kl. 10.00 – 20.00. Se køre plan her.

 • Stemme på et andet afstemningssted, pga. handicap mm.

  Vælgere der på grund af handicap eller nedsat førlighed kan blive overført til et andet afstemningssted på valgdagen. Ansøgningsblanket kan fås/rekvireres i Borgerservice eller her. Den udfyldte ansøgningsblanket skal være Borgerservice, Egedal Rådhus i hænde senest mandag den 8. november kl. 12.00. Eller du kan ringe til Borgerservice på tlf. 7259 6000 inden mandag den 8. november kl. 12.00.

  Du kan læse mere i denne informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler.

 • Valgdagen og åbningstider

  Valgstederne har åbent fra kl. 08.00-20.00. I stemmelokalet har valgstyrerne ansvaret for, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig. Valgstyrerne får hjælp af tilforordnede vælgere.

 • Stemme på et andet afstemningssted

  I Egedal har vi 9 valgsteder:
  Ledøje Forsamlingshus, Øbakkevej 6, 2765 Smørum
  Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum
  Ganløse Hallen, Vestergade 5, Ganløse, 3660 Stenløse
  Stenløse Hallen, Præstegårdsvej 20, 3660 Stenløse
  Veksø Multihal, Gl. Hovevej 14, 3670 Veksø
  Slagslunde Forsamlingshus, Klokkekildevej 8, Slagslunde, 3660 Stenløse
  Bækkegårdsskolen, Bækkegårds Plads 2, 3650 Ølstykke
  Stengårdsskolen, Stengårds Plads 2, 3650 Ølstykke
  Ølstykke Hallen, Tranekærvej 1, 3650 Ølstykke (Vælgere, som tidligere har stemt på Toftehøjskolen, skal nu stemme i Ølstykke Hallen.)

 • Hvem kan stille op?

  Alle, der kan stemme til byrådsvalg, kan også vælges til byrådet, medmindre man er idømt eller har vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed. Udgangspunktet er, at man mister sin valgbarhed, hvis man idømmes frihedsstraf, eller hvis man ubetinget frakendes førerretten til bil. Du kan læse mere om tab af valgbarhed på grund af straf her.

  Valgretsbetingelserne skal være opfyldt senest 43 dage før valgdagen.
  Aldersbetingelsen og betingelsen vedr. varigheden af fast bopæl i Danmark skal senest være opfyldt på valgdagen.

 • Valgret

  For at kunne stemme ved et kommunalvalg, skal du have valgret. Valgret til Egedal Byråd har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen. For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af 4 års forudgående fast bopæl i riget.

  De ovenstående personer, der alle har valgret til kommunale og regionale valg, optages automatisk på valglisten.

  Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:
  • udlændinge, der er på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

 • Valgplakater

  Valgplakater må hænges op fra kl. 12.00 lørdag den 23. oktober 2021.

 • Brevstemmeafgivning

  Du kan brevstemme i Borgerservice på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, på Smørum Bibliotek, Flodvej 68, 2765 Smørum og Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke fra den 5. oktober 2021.

  Som vælger kan du brevstemme i enhver kommune (bortset fra til Seniorrådsvalg) til og med fredag den 12. november. Du skal dog huske legitimation (pas, kørekort, sundhedskort eller lignende).

  Egedal Kommunes Borgerservices åbningstider for brevstemmeafgivning fra 5. oktober til og med 12. november:

  Mandage: 08:00-14:00

  Tirsdage: 10:00-14:00

  Onsdage: 10:00 - 14:00

  Torsdage: 10:00-17:30

  Fredage: 10:00-12:00

  Fredag den 12. november: 09:00-17:30

  Du har mulighed for at bestille tid til brevstemmeafgivning, i Borgerservice på Egedal Rådhus, enten på kommunens hjemmeside eller ved at ringe på tlf. 7259 6000.

  Smørum og Ølstykke bibliotekers åbningstider for brevstemmeafgivning fra 5. oktober til og med 12. november:

  Mandage: 13:00-18:00

  Tirsdage: 10:00-17:00

  Onsdage: 13:00-17:00

  Torsdage: 13:00-17:00

  Fredage: 10:00-14:00

  Lørdage: 10:00-14:00

  Ganløse Bibliotek har åbent for brevstemmeafgivning den 3. og den 11. november, begge dage fra 14:00-17:00.

  Bemærk, at til Seniorrådsvalget kan der kun brevstemmes i Egedal Kommune.

 • Seniorrådsvalg

  Samtidig med valget til Byrådet og Region afholdes der seniorrådsvalg. Se mere her.

 • Brevstemme i eget hjem

  Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet. Ansøgningsblanket kan fås/rekvireres i Borgerservice eller her. Den udfyldte ansøgningsblanket skal være Borgerservice, Egedal Rådhus i hænde senest torsdag den 4. november kl. 18.00. Eller du kan ringe til Borgerservice på tlf. 7259 6000.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12