Valg til Europa-Parlamentsvalg

Hvem kan stemme? 

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover:

  • Har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • Er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.
  • Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. 
  • Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredjeland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget.

Hvem kan ikke stemme?

Følgende personer har derimod ikke valgret til Europa-Parlamentsvalget:

  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).
Du kan læse mere om valget på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12