Billede af Christiansborg med rytterstatue af Frederik den 7.

Ifølge den danske grundlov må medlemmerne af Folketinget højst sidde fire år, hvorefter der skal udskrives valg til Folketinget. Det er den siddende statsminister, der når som helst inden for de fire år kan udskrive valget - dvs. også selvom der ikke er gået fire år. 

Ved et folketingsvalg skal der vælges 179 medlemmer, heraf 175 i Danmark, to på Færøerne og to i Grønland. 

Hvem kan stemme? 

Enhver, der er fyldt 18 år, har dansk indfødsret (statsborgerskab) og fast bopæl i Danmark kan stemme til Folketingsvalg. Personer der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere kaldt "umyndiggjorte") har dog ikke valgret.

Yderligere oplysninger kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside under folketingsvalg.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12